Wilsbekwaam of niet: hoe beoordeelt de notaris zijn klanten op dit gebied?

Wilsbekwaam of niet: hoe beoordeelt de notaris zijn klanten op dit gebied?

Het blijft een even lastig als heikel punt voor notarissen: het bepalen of en in hoeverre een klant wilsbekwaam is. Dit bepaalt bijvoorbeeld of hij of zij een levenstestament kan en mag tekenen. Een nieuw stappenplan moet daar onder andere meer overzicht in bieden.

Bepalen of iemand al dan niet wilsbekwaam is, gaat in wezen altijd gepaard met een zogenoemd wilsbekwaamheidsonderzoek. Dit onderzoek is verplicht, omdat het opstellen en ondertekenen van een testament een nogal gewichtige zaak is. Een testament van een persoon die achteraf niet-wilsbekwaam blijkt, wordt namelijk ongeldig verklaard.

Wilsbekwaamheidsonderzoek

Zo’n onderzoek bestaat doorgaans uit een aantal korte vragen. Deze gaan in principe in op wat de persoon in kwestie wil verwerken in zijn of haar levenstestament. Als daaruit blijkt dat er eigenlijk geen reden is om de twijfelen aan diens wilsbekwaamheid, stopt het onderzoek vrij vlot, waarna de notaris verder kan gaan met zijn of haar werk. De klant merkt hier doorgaans ook niet veel van.

Soms is er aanleiding voor extra aandacht aan de wilsbekwaamheid van de klant. Hoe de notaris de kwestie dan moet afhandelen, is afhankelijk van de situatie.

Stappenplan

Er is geen eenduidige manier om een situatie met een niet-wilsbekwaam persoon af te handelen. Of was, moeten we eigenlijk zeggen. Misschien is er daarom wel een nieuw stappenplan in het leven geroepen.

Dit stappenplan heeft nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij het VN-verdrag Handicap. Dit is een verdrag met als doel het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. Uitgangspunt daarbij is dat altijd wordt gestreefd naar een situatie waarbij de cliënt zelf beslist – en niet iemand anders.

Dit houdt dus ook in dat de notaris zoveel mogelijk met de klant zelf in zee moet gaan. Het is, in het kader van dit nieuwe stappenplan, de taak van de notaris om onbehoorlijke beïnvloeding te voorkomen.

Gerelateerde Artikelen

Deze verzekeringen heeft u nodig voor uw koopwoning

Heeft u een huis gekocht? Gefeliciteerd! Een koopwoning markeert een nieuw begin en we durven erom te wedden dat u staat te popelen om de eerste verhuisdozen over de drempel te tillen. Toch moet er ook nog het een en ander gebeuren op het gebied van administratie. De...

Lees meer

Vijf belangrijke verzekeringen voor bouwondernemers

Ondernemers worden nogal eens geconfronteerd met de mogelijkheid om allerlei verzekeringen af te sluiten. Deze zijn niet altijd nodig. Een grafisch vormgever loopt doorgaans tenslotte minder risico dan een bouwondernemer, wat de vraag of een verzekering raadzaam is...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over API koppelingen

Brixxs regelt de inzet van een link builder specialist op basis van jouw project requirements, zodat je geen tijd kwijt bent met het zoeken naar expertise, de aansturing, het beoordelen van de kwaliteit en de administratieve afhandeling.

 

Brixxs regelt de inzet van een MailChimp Expert op basis van jouw project requirements, zodat je geen tijd kwijt bent met het zoeken naar expertise, de aansturing, het beoordelen van de kwaliteit en de administratieve afhandeling.

 

Brixxs regelt de inzet van een PowerPoint specialist op basis van jouw project requirements, zodat je geen tijd kwijt bent met het zoeken naar expertise, de aansturing, het beoordelen van de kwaliteit en de administratieve afhandeling.

 

Brixxs regelt de inzet van een CCV Shop specialist op basis van jouw project requirements, zodat je geen tijd kwijt bent met het zoeken naar expertise, de aansturing, het beoordelen van de kwaliteit en de administratieve afhandeling.

Wil je een API koppeling hebben met CCV Shop? Klik dan hier om meer te lezen over de CCVshop API koppeling.

Brixxs kan je helpen om voor Adperio een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Adperio maatwerk koppeling te realiseren.

Adperio API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Adperio API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Adperio API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Adperio API koppeling

Laad meer