Extra kosten voor thuiswerken kunnen deels door de werkgever worden vergoed

Extra kosten voor thuiswerken kunnen deels door de werkgever worden vergoed


De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we massaal zijn gaan thuiswerken. Op deze manier moet verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast veel praktische voordelen, zoals geen reistijd en minder files, brengt het thuiswerken wel extra kosten met zich mee. Denk hierbij voornamelijk aan een hoger elektriciteitsverbruik, kosten voor verwarming (gas), koffie en thee, wc-papier, maar ook de afschrijving van het extra gebruik van een bureau en stoel.

Extra kosten per maand

Het Nibud maakte een berekening van de concrete extra kosten op maand- en jaarbasis die het thuiswerken voor een gemiddelde werknemer met zich meebrengt. Een werknemer die vijf dagen per week, acht uur per dag werkt, is maandelijks ruim 40 euro extra kwijt. Het Nibud komt op een bedrag van in totaal € 43,30 per maand. Op jaarbasis komt dat neer op ruim 500 euro aan extra kosten. Deze kosten zou de werknemer niet maken wanneer hij op zijn of haar werkplek aan het werk zou zijn. De kosten zijn dan vanzelfsprekend voor rekening van de werkgever. In de berekening heeft het Nibud overigens geen rekening gehouden met kosten voor computerapparatuur of reis- en telefoonkosten.

Vergoeding voor extra kosten thuiswerken

Het Nibud adviseert mensen die door de gevolgen van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus (meer) thuiswerken, om met hun werkgever te overleggen. Werkgevers kunnen bepaalde kosten namelijk onbelast vergoeden via de werkkostenregeling (WKR). De extra kosten zijn voor werkgevers namelijk niet aftrekbaar in hun belastingaangifte.

Verhoging van vrije ruimte WKR

De vergoeding voor thuiswerken en bijbehorende extra kosten vallen in de vrije ruimte van de WKR. Deze vrije ruimte is vanwege de coronacrisis door de Nederlandse overheid verhoogd naar 3 procent. Voor de uitbraak van het coronavirus lag deze maximale vrije ruimte nog op 1,7 procent. De 3 procent heeft betrekking op de eerste 400.000 euro loonsom van de werkgever. Daarnaast biedt het inzetten van eventueel niet gebruikt WKR-budget mogelijk meer ruimte.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over aangifte en thuiswerken en WKR

Dit kan in overleg met de werkgever, vanuit huis of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijk verzoek doen welke de werkgever alleen met een goede reden kan weigeren. Zon verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer werken bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers, de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hierin moet staan wat de gewenste ingangsdatum is en de gewenste werkplek. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op het verzoek. Doet hij dit niet, dan mag de werknemer gaan werken zoals in het verzoek aangegeven.

De werkgever berekent zelf wanneer er eindheffing werkkosten moet worden afgedragen. Dit wordt door de Belastingdienst ontvangen middels de loonaangifte. Uit de administratie moet duidelijk blijken welke vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers zijn gedaan. Deze kosten moeten benoemd worden als gerichte vrijstelling, nihil-waardering, intermediaire kosten of kosten ten laste van de vrije ruimte.

Als de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders verstrekt, is dat loon. Dit loon is wel als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte. De waarde hiervan is het bedrag dat de werkgever voor de werknemer per loontijdvak stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. De uitkering hiervan is onbelast. Als de werknemer zelf een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is de vergoeding hiervan loon van de werknemer. Maar ook in dit geval geldt dat het eindheffingsloon onder te brengen is in de vrije ruimte en dat de uitkering onbelast is.In het geval van een ongevallenverzekering wordt deze door de werknemer zelf afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer, maar dit loon kan ook als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte. Als de werkgever deze verzekering voor de werknemer heeft afgesloten en hiervoor ook de premie betaalt, dan is de aanspraak voor de werknemer onbelast. Een eventuele uitkering is wel belast.

Alleen als de cadeaubon valt buiten de relatie werkgever-werknemer kan deze cadeaubon belastingvrij vergoed worden omdat er dan geen sprake is van een verband met een dienstbetrekking. Een geschenkbon vormt geen loon indien het een persoonlijke attentie betreft in een situatie waarbij anderen ook een attentie zouden geven (zoals een cadeau bij ziekte), als er geen geld of een waardebon gegeven wordt of als de factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie niet hoger is dan € 25. Een cadeaubon voldoet cumulatief niet aan bovenstaande voorwaarden en daarom is de bon loon. Het zal dan moeten worden ondergebracht in de vrije ruimte.

De prijs voor Avanzer Aangifte is het vaste jaarbedrag voor het complete pakket IB of IB/Vpb inclusief het standaard aantal aangiftes. Alle functionaliteit – ook uitstel, toeslagen en biljetten – is hierbij inbegrepen. Er zijn geen licentiekosten e.d. aan verbonden. Bovendien kun je kosteloos meerdere gebruikers toevoegen. De overstapservice, datamigratie en het pakket support is gratis.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor 360Learning een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een 360Learning maatwerk koppeling te realiseren.

360Learning API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk 360Learning API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de 360Learning API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

360Learning API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor OpenVAS een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een OpenVAS maatwerk koppeling te realiseren.

OpenVAS API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk OpenVAS API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de OpenVAS API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

OpenVAS API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Crowdcast een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Crowdcast maatwerk koppeling te realiseren.

Crowdcast API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Crowdcast API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Crowdcast API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Crowdcast API koppeling