Zakelijke balletjes kunnen duur zijn

Zakelijke balletjes kunnen duur zijn

Stel: u bent directeur, met een auto van de zaak, en u wordt lid van een golfclub om met zakenrelaties een balletje te slaan. De kilometers die u rijdt naar en van de golfclub beschouwt u niet als privé. Ook al niet omdat u slechts met zakenrelaties golft. U kunt dat ook aantonen: alle afspraken staan in uw agenda. Maar is de belastinginspecteur het hiermee eens?

Bijtelling

Onlangs kwam een dergelijke kwestie voor het Gerechtshof Den Bosch. De directeur in kwestie was in één kalenderjaar 79 keer naar en van de club gereden en zag die kilometers als zakelijk. De inspecteur zag de kilometers als privé, waardoor de auto niet buiten de bijtelling viel. Het Hof was het ten dele met de inspecteur eens.

Fiscale surprises


Volgens cijfers van de golfbranche beoefent een golfer zijn sport gemiddeld 17 keer per jaar. Daarom beschouwde het Hof 17 rondjes plus kilometers als privé. Daardoor viel de auto alsnog buiten de bijtelling. Ons kantoor kan ervoor zorgen dat u verschoond blijft van fiscale surprises. Wij staan voor u klaar.

  • Het kan zo zijn dat de belastinginspecteur met u van opvatting verschilt over wat zakelijk is en wat privé.
  • Wilt u zeker zijn van uw zaak, schakel dan ons kantoor in.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit De notaris is populair – zo blijkt. Vorig jaar werden er relatief al behoorlijk wat aktes verwerkt, maar 2021 gaat daar vooralsnog overheen. In totaal kwamen er tijdens het eerste kwartaal van 2021 meer dan 490.000...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over auto van de zaak

De werknemer betaalt een eigen bijdrage aan zijn werkgever als de auto van de zaak ook privé gebruikt mag worden. Deze eigen bijdrage mag weer worden afgetrokken van de bijtelling. De eigen bijdrage voor de auto van de zaak mag echter niet zo hoog zijn dat deze hoger uitvalt dan de bijtelling. Er kan dus geen negatief loon ontstaan want in dat geval is de fiscale bijtelling nihil.

De Belastingdienst ziet een auto van de zaak als loon als deze ook privé wordt gebruikt. Voor dat privé gebruik moet een fiscale bijtelling (belasting) worden betaald. Deze loonbijstelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, in de meeste gevallen 25% maar voor milieuvriendelijke autos is dit lager. Als de auto alleen voor zakelijk verkeer wordt gebruikt of als er maar weinig privé kilometers worden gereden, dan hoeft er geen bijtelling te worden berekend. De gebruiker van de auto moet dan door middel van een kilometeradministratie kunnen aantonen dat er alleen zakelijk met de auto is gereden of door middel van een verklaring van geen privé gebruik kenbaar kunnen maken dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden.

Dit kan effect hebben op de pensioengrondslag. privé gebruik van de auto van de zaak kan soms worden beschouwd als loon in natura. De auto als loon kan van invloed zijn op het pensioen.

Een auto van de zaak van de werkgever kan voor de werknemer als loon in natura gelden. Het gebruik van de auto wordt dan gezien als loon indien de werknemer toestemming heeft om de auto in zijn vrije tijd te gebruiken en privé kilometers maakt. Ook het in bruikleen krijgen bij toerbeurt met collega’s kan worden gezien als loon. De auto van de zaak is geen loon als deze puur bedoeld is om het werk uit te kunnen voeren of om de afstand woon-werkverkeer te rijden.

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt, mag het gebruik daarvan worden opgedeeld in een zakelijk en een privégedeelte. Als hij de auto privé gebruikt, dan heeft dit belastingtechnische gevolgen.

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor Voxie een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Voxie maatwerk koppeling te realiseren.

Voxie API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Voxie API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Voxie API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Voxie API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Alliance-Data een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Alliance-Data maatwerk koppeling te realiseren.

Alliance-Data API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Alliance-Data API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Alliance-Data API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Alliance-Data API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor EspoCRM een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een EspoCRM maatwerk koppeling te realiseren.

EspoCRM API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk EspoCRM API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de EspoCRM API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

EspoCRM API koppeling