Waarom bedrijven hun lonen eenmalig (flink) moeten verhogen

Waarom bedrijven hun lonen eenmalig (flink) moeten verhogen

De inflatie in Nederland bevindt zich momenteel met 8,8 procent (mei 2022) op een uitzonderlijk hoog niveau. Het Centraal Planbureau (CPB) oppert daarom een enigszins opmerkelijke maatregel: een flinke, eenmalige loonsverhoging namens werkgevers.

Nederland wordt de laatste maanden collectief armer. Een fenomeen dat vooral huishoudens raakt, zo stelt het CPB.

Het bedrijfsleven daarentegen heeft hier veel minder last van. Sommige ondernemingen maken zelfs meer winst dan ooit. Het Centraal Planbureau stelt daarom een eenmalige loonsverhoging voor. Dit moet dan onder meer bijdragen aan een evenredigere verdeling van de momenteel forse energieprijzen.

Het is daarbij wél de bedoeling dat deze loonkosten niet worden doorberekend in de prijzen van diensten en goederen. Dat zou volgens het CPB leiden tot een zogenoemde loonprijsspiraal.

Rutte
Het CPB staat overigens niet alleen in dit voorstel. Ook het kabinet roept werkgevers waar mogelijk op om hogere lonen te betalen. Premier Rutte opperde een dergelijke constructie al tijdens een persconferentie half april. Volgens hem is dit niet alleen een maatregel om de kosten voor energie gelijk te trekken, maar ook een taak passend bij een fatsoenlijke werkgever.

Cao-afspraken
Het idee dat het hierbij gaat om een eenmalige verhoging heeft te maken met het idee dat het niet verstand is om een automatische prijscompensatie af te spreken. Dergelijke compensaties worden doorgaans opgenomen in de cao-afspraken. Het loon groeit daarbij mee met de inflatie.

Zo’n constructie zorgt er echter voor dat de bedrijfskosten blijven stijgen, ook wanneer een organisatie in financieel slechtere tijden belandt. Dat is, volgens macro-econoom Marcel Klok van de ING, ook weer onverstandig. Een eenmalige stijging zou dit moeten verhelpen.

Bron: NOS

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707