Voordelen van ANBI en SBBI

Voordelen van ANBI en SBBI

In de berichten van ons kantoor aan stichtingen en verenigingen vallen regelmatig de termen ANBI en SBBI. Dit zijn predicaten die u kunt verwerven wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Het voert voor dit bericht te ver om al die voorwaarden en de daaraan gekoppelde voordelen uiteen te zetten. We gaan hier kort op de materie in en staan uiteraard voor u klaar met raad en daad.

ANBI


ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is te verwerven als uw instelling zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft veel fiscale voordelen. Een ANBI is verplicht heel wat administratieve gegevens ordelijk te publiceren en moet daarnaast aan een reeks andere voorwaarden voldoen. Een Culturele ANBI heeft nog meer voordelen.

SBBI

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Voorbeelden zijn verenigingen op het gebied van sport, muziek, toneel en scouting (padvinderij). Een SBBI betaalt geen belasting over schenkingen en erfenissen, mits aangewend voor een sociaal belang. Ook een SBBI moet aan voorwaarden voldoen: voor uitleg kunt u bij ons kantoor terecht.

  • ANBI en SBBI zijn predicaten die uw instelling kan verwerven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
  • Beide predicaten brengen – veelal fiscale – voordelen met zich mee. Een nauwkeurige boekhouding is vereist.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707