Vijf maatregelen voor koopkrachtverbetering

Vijf maatregelen voor koopkrachtverbetering

Hoge inflatie. Stijgende energiekosten. Oorlog in Europa. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom de koopkracht momenteel onder druk staat. Daarom heeft het kabinet de volgende vijf plannen aangekondigd die deze koopkracht moeten verbeteren.

Prijsplafond voor energie
Dit tijdelijke prijsplafond voor elektriciteit en gas betekent dat u in 2023 een maximumprijs betaalt voor uw gas- en elektriciteitsverbruik. De exacte hoogte en uitvoering hiervan, wordt nog bekendgemaakt.

Blijvende verlaging van de accijnzen op benzine en diesel
Deze verlaging werd dit jaar doorgevoerd en blijft ook in 2023 van kracht. Ze bedragen afgerond €0,22 per liter benzine en €0,15 per liter diesel.

Verhoging van het minimumloon
Het minimumloon gaat aan het begin van komend kalenderjaar aanzienlijk omhoog: een stijging van ruim 10%. Dat houdt eveneens in dat de hieraan gekoppelde uitkeringen, waaronder de AOW en de bijstand, ook stijgen. Het doorvoeren van deze maatregel kost het kabinet meer dan €3,8 miljard. Verhoging van de zorgtoeslag De zorgtoeslag stijgt in 2023 eveneens: met ongeveer €35 per maand. Het totaalbedrag wordt daarmee €154. Bovendien zijn er in 2023 meer huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Dat komt doordat de toeslag hoger wordt, maar het afbouwpercentage hetzelfde blijft.

Een verhoging van het kindgebonden budget
Tot slot: ook het kindgebonden budget gaat op de schop. Dat betekent dat het maximale bedrag dat ouders krijgen bij een eerste of tweede kind omhoog gaat – met €356 per jaar. Vanaf het derde kind wordt dit bedrag verhoogd met €468 per jaar.

Daar staat overigens wel weer tegenover dat de verhoging in de jaren na 2023 juist weer geleidelijk wordt afgebouwd. Het blijft desondanks een verbetering ten opzichte van vorig kalenderjaar.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707