Vanaf 2021 kunnen tweeverdieners meer lenen voor een woning

Vanaf 2021 kunnen tweeverdieners meer lenen voor een woning


Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor tweeverdieners mogelijk om meer te lenen, bijvoorbeeld voor het kopen van een woning. Dit kan doordat het laagste inkomen van de aanvragers voor een groter deel gaat meetellen bij de vaststelling van de maximale hypotheek. Deze extra ruimte is mogelijk dankzij een verandering in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Verruiming van financieringsruimte

Het Nibud adviseerde eerder al een groter deel van het laagste inkomen te laten meetellen, dat eerder op 80 procent van het lagere toetsingsinkomen lag. Per januari 2021 stijgt dat percentage met 10 procent. Op die manier wordt het mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen, aangezien het in de praktijk een aanzienlijke verruiming van de financieringsruimte betekent. Het extra krediet kan worden ingezet voor de aanschaf van een woning, maar mag ook worden ingezet voor de verduurzaming van de eigen woning of ander hypothecaire leningen.

Niet de eerste verhoging

Het is overigens niet de eerste keer dat de financieringsruimte wordt verhoogd. Vorig jaar lag het maximale deel van het laagste inkomen nog op 70 procent. In 2017 lag dit percentage nog op slechts 60 procent. De versoepelingen worden door het Nibud gerechtvaardigd door de groeiende belastingvoordelen voor tweeverdieners, vergeleken met huishoudens met één kostwinner. In de praktijk zal de verhoging van het percentage vooral bij toetsingsinkomens tot 30.000 euro een lichte stijging in de financieringsruimte opleveren.

Studieleningen tellen mee, maar minder zwaar

Het toetsingsinkomen is niet het enige criterium bij het vaststellen van de financieringslast. Naast het gezamenlijke inkomen, dienen hypotheekaanbieders ook rekening te houden met overige financiële verplichtingen van de aanvrager, zoals private leasecontracten en de aflossing van schulden. Ook studieleningen vallen hier tegenwoordig onder. Om de impact van studieleningen op de financieringslast te kunnen berekenen, is een nieuwe rekentabel opgesteld. Dit is gedaan op advies van het Nibud. Dankzij deze rekentabel weegt een studielening minder zwaar mee, in vergelijking tot andere leningen en kredieten.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707