Veel gestelde vragen betreft permanente educatie

Wat is de betekenis van PE-Punten?

PE-punten zijn het aantal uren aan bij- en nascholing wordt uitgedrukt in educatiepunten, ook wel PEpunten genoemd. PE staat voor permanente educatie

Moet ik bewijs leveren van mijn PE-leeractiviteiten?

Je bewijst dat je aandacht hebt besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling door jaarlijks het portfolio bij te houden en te evalueren op de leerresultaten in jouw beroepspraktijk: hoe pas jij wat je hebt geleerd toe in jouw werk?

Wat is het sanctiebeleid betreft de PE-portfolio?

De NBA beoordeelt of de PE-activiteiten in voldoende mate bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de individuele leden, zie NVPE-artikel 5. De beoordeling kan luiden dat aan de verplichting is voldaan, of dat het portfolio voor verbetering vatbaar is. Het lid is verplicht de aanwijzingen van de NBA voor een aanpassing van het PE-portfolio of een instructie voor het opstellen van een volgend PE-portfolio op te volgen.

Wat is een accountant in business?

Er zijn accountants in business die toezicht houden als een onderdeel van de gebruikelijke werkzaamheden, zoals toezichthouders en controleurs bij de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Mededingingsautoriteit of de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ben ik ook dan PE-plichtig als ik in het buitenland werk?

Ja, de PE-verplichting geldt onverkort als u langdurig in het buitenland werkzaam bent. Uiteraard is het toegestaan invulling te geven aan de PE-verplichting in het land waarin u werkzaam bent. Daarbij kunt u gebruikmaken van het aanbod van de daar gevestigde beroepsorganisatie(s). Daarnaast bestaat een groot aanbod van e-learning-cursussen.

Alle categorieën

Alle categorieën