Veel gestelde vragen betreft digitaal ondertekenen

Kan ik Brixxs Sign vertrouwen?

Wij garanderen dat jouw documenten encypt worden, zorgen voor het verificatieproces middels SMS-TAN en we houden een audit-trail bij van jouw opgestuurde documenten.

Is digitaal ondertekenen legaal?

Digitaal ondertekenen is helemaal legaal. De Nederlandse Wet stelt de eisen vast omtrent digitaal ondertekenen. Daarnaast is digitaal ondertekenen opgenomen in de Europese Vordering eiDAS. Digitaal ondertekenen wordt wereldwijd erkent door veel landen, zowel binnen als buiten Europa.

Hoe werkt een time-stamp bij digitaal ondertekenen?

Tijdens het ondertekeningproces leggen we in elke stap elektronisch bewijsmateriaal vast, vanaf het moment dat het bericht wordt afgeleverd tot aan de ondertekening van het document. We gebruiken een officiële tijdstempelautoriteit om de integriteit van het document te waarborgen.

Wat voor documenten kan ik digitaal laten ondertekenen?

Contracten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), acceptaties van voorstellen, wijzigingsopdrachten, advertentiebewijzen, onkostendeclaraties, inkooporders, huur- / leaseovereenkomsten, overeenkomsten met onafhankelijke contractanten, urenstaten en nog veel meer.

Wat is een digitale handtekening?

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een
elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een
elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens
die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil
tussen een gewone elektronische handtekening en een
gekwalificeerde elektronische handtekening.

Wat is een audit trail?

De audit trail laat het gehele proces zien van het opgestuurde document. Je kan van begin tot eind inzien wat de status is van het opgestuurde document.

Wat is een time stamp?

Wanneer een digitale handtekening wordt toegepast op een PDF, is het mogelijk om de details van de digitale handtekening te verifiërennin de meest voorkomende PDF-lezers, zoals Adobe Reader, kun je controleren of de handtekening valide is.

Wat betekent hashen?

Hashen is een algoritme waarbij tekst wordt omgezet naar een vaste lengte van karakters. Het is dus een manier om bericht om te zetten naar niet-leesbare code.

Wat is een Certificaat Autoriteit

Een CA is een instantie die digitale certificaten verleent aan andere partijen. Hierbij gaat het om dat een digitale certificaat bewijst dat de eigenaar daadwerkelijk is wie die hij claimt te zijn.

Wat is een Trusted Service Provider?

Een Trusted Service Provider heeft de bevoegdheid om gekwalificeerde certificaten uit te delen. Zij moeten zich houden aan specifieke eisen zoals ervoor zorgen dat de informatie in de certificaten, inclusief de tijden, correct is, dat certificaten snel worden ingetrokken als dat nodig is en dat het voor een aanvaller een onmogelijk is om zijn eigen certificaten aan te maken

Is digitaal ondertekenen prijzig?

Digitaal ondertekenen is goedkoper dan traditioneel een handtekening plaatsen. Je bespaart kosten op papier en het kost ook veel minder tijd

Wat is digitaal ondertekenen?

Een digitale ondertekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Hierin worden wiskundige technieken gebruikt om de authenticiteit van een bericht of digitaal document te valideren.

Alle categorieën

Alle categorieën