Veel gestelde vragen betreft bedrijf starten

Welke ondernemingsvorm kan ik kiezen als ik met iemand wil samenwerken?

Als u van plan bent met één of meerdere personen samen te gaan werken, dan kunt u kiezen uit verschillende rechtsvormen: vennootschap onder firma (VOF), maatschap, commanditaire vennootschap (CV), besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV) of coöperatie. Het is van verschillende aspecten afhankelijk welke rechtsvorm u kiest. Wat is bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden? Hoe wilt u uw aansprakelijkheid regelen? Wilt u of uw zakenpartner risicodragend kapitaal beschikbaar stellen? Maar ook financiële en commerciële overwegingen spelen een rol.

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn nieuwe onderneming?

Als u zelfstandig ondernemer wil worden met of zonder personeel (ZZP’er) dan zijn er verschillende rechtsvormen waar u uit kunt kiezen. Hierbij is de startpositie belangrijk. Er zijn daarbij een aantal zaken van invloed, zoals hoeveel privévermogen u meeneemt en welke belastingen zullen worden geheven. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren en adviseren.Bij zelfstandig ondernemers is de eenmanszaak de meest voorkomende rechtsvorm. U bent hierbij met uw hele vermogen aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor die vanuit uw onderneming. Als u dit niet wilt dan kunt u voor een andere rechtsvorm kiezen, zoals een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Bij een BV en een NV bent u in principe niet aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming.

Alle categorieën

Alle categorieën