Veel gestelde vragen betreft accountants

Moeten derdenverklaring werkzaamheden per entiteit of per aanvraag worden aangevraagd?

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Als een werkgever vrijwillig dan wel verplicht de gehele NOW-subsidie terugbetaalt is er dan toch een accountantsverklaring nodig?

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Wat houdt TOFA regeling voor flexwerkers nu precies in?

In de Kamerbrief van 3 juni 2020 gaf de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat het UWV opdracht heeft gekregen over te gaan tot invoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldoen kunnen straks een tegemoetkoming van € 550 bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei.

Is het mogelijk voor Caribisch Nederland om gebruik te maken van noodmaatregelen?

Is het mogelijk voor Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) om gebruik te maken van noodmaatregelen, zoals dat in Europees Nederland mogelijk is? Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus, ook door het bijna stilleggen van het vliegverkeer en het cruisetoerisme.

Kan een DGAa aanspraak maken op de NOW-regeling?

De NOW-subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De loonsom wordt vastgesteld per loonheffingennummer. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Een directeur-grootaandeelhouders (DGA) is doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. Als de DGA verzekerd is voor de WW telt het loon wel mee.

Wat is de positie van de DGA in alle noodmaatregelen?

Het kabinet komt met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Hoe raakt COVID-19 werkzaamheden van accountants bij de rapportages 2020 van niet-financiële informatie?

Het boekjaar 2020 is niet te vergelijken met enig ander boekjaar. Dit geldt zowel voor financiële als niet-financiële informatie. Verminderde activiteiten als gevolg van COVID-19 maken bijvoorbeeld het halen van klimaatgerelateerde doelstellingen of bezettingsgraaddoelstellingen eenvoudiger of juist lastiger. Dit is niet het gevolg van het beleid van de organisatie, maar van de pandemie en daarom is het aan te bevelen onderscheid te maken in rapportages of gerealiseerde doelstellingen ondanks of dankzij COVID-19 door het management zijn behaald.

Alle categorieën

Alle categorieën