Veel gestelde vragen betreft accountancy

Wat is PSD2 bankieren?

Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Als het gaat om de duur van een project dan mag de proeftijd maximaal een maand beslaan. Indien het contract zes maanden of korter is, dan mag sinds 1 januari 2015 helemaal geen proeftijd meer gehanteerd worden. Voor een contract die langer duurt dan 6 maanden en korter dan twee jaar mag er maximaal een maand aangehouden worden. Voor een contract langer dan twee jaar of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden duren. De proeftijd bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project of korter dan twee jaar is er een mogelijkheid de proeftijd bij CAO te verlengen naar twee maanden. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn.

Wat betekent PSD2 voor mij als accountant of boekhouder?

Als accountant of boekhouder kun je dankzij PSD2 straks alle bankgegevens van je klant gebruiken en betalingsinformatie inzien. Belangrijk daarbij is wel dat de rekeninghouder hiervoor toestemming heeft gegeven. De rekeninghouder (de klant) is bovendien wettelijk verplicht om die toestemming elke 90 dagen weer opnieuw te verlenen.

Wat doet een registeraccountant?

Een registeraccountant houdt zich bezig met de controle en advisering rondom de financiële processen binnen een organisatie. De registeraccountant is eindverantwoordelijk in de financiële verantwoording van de jaarcijfers. Als registeraccountant controleer je bijvoorbeeld de jaarrekeningen.

Wat is de betekenis van PE-Punten?

PE-punten zijn het aantal uren aan bij- en nascholing wordt uitgedrukt in educatiepunten, ook wel PEpunten genoemd. PE staat voor permanente educatie

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

Een accountantsverklaring is verplicht indien de onderneming controleplichtig is. Verder is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen dat een bedrijf een accountantsverklaring moet kunnen overleggen wanneer het twee opeenvolgende boekjaren aan twee van deze drie voorwaarden voldoet:nnn
  • Een omzet die hoger is dan 12 miljoen euro.
  • Een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro.
  • Meer dan 50 medewerkers in dienst (en dus op de payroll staan). Ingehuurde zzp’ers of uitzendkrachten vallen niet onder dit aantal.
n

Wat betekent Permanente Educatie?

Voor beroepen zoals accountants is de Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aaneengesloten dit eist.

Welke soorten accountantsverklaringen bestaan er?

In grote lijnen zijn er drie soorten accountantsverklaringen:nnn
  1. een controleverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht te controleren;
  2. een beoordelingsverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht te beoordelen, wat een lagere vorm van zekerheid biedt dan de controleopdracht;
  3. een samenstellingsverklaring, als de accountant de opdracht had het overzicht samen te stellen.
nBij de uitvoering van de controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht is de accountant verplicht zich te houden aan uitvoeringsstandaarden, de “Nadere voorschriften controle- en overige standaarden”, die door de beroepsorganisatie van accountants (Koninklijke NBA) is vastgesteld
Tot 15 december 2010 werd de term accountantsverklaring gebruikt om de controleverklaring aan te duiden. Een opdrachtgever mag de accountantsverklaring niet openbaar maken tenzij de accountant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Welke opleidingen biedt de NBA aan?

NBA Opleidingen biedt cursussen aan binnen de vakgebieden:nnn
  • Accountancy (cursussen voor openbaar accountants en intern accountants),
  • Finance in business (cursussen voor accountants in business en controllers)
  • Publieke sector (cursussen voor accountants of controllers werkzaam in of voor de publieke sector).
n

Wat is een accountantsverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie.

Wat is een NBA accountant?

Voor beroepen zoals accountants is de Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aaneengesloten dit eist.

Wat is robotic accounting?

Robotic accounting automatiseert administratieve bedrijfsprocessenRobotic accounting zorgt ervoor dat facturen zonder menselijke handelen en zonder fouten, in het boekhoudsysteem terecht komen en worden verwerkt.

Hoe bereken je de restwaarde?

De restwaarde wordt met de volgende formule als volgt berekend(AanschafkostenRestwaarde) / levensduur = jaarlijkse afschrijfkosten

Wat is restwaarde?

De restwaarde is de geschatte verwachte opbrengst van het productiemiddel bij de verkoop aan het eind van de levensduur. Door jaarlijks een bedrag af te schrijven kan aan het einde van de levensduur van het product het product mogelijk worden vervangen.

Wat is een privé-opname?

Een privé-opname zijn geld en/of goederen die door de eigenaar uit de onderneming worden genomen voor persoonlijk gebruik.

Wat is een privé-storting?

Een privé-storting is het geld en/of goederen die door de eigenaar uit persoonlijk bezit in de onderneming worden gebracht.

Wat is privé-storting en privé-opname?

Een privé-storing of een privé-opname is wanneer de eigenaar van een eenmanszaak of VOF geld of goederen uit de zaak voor privé gebruik in zaak brengen of juist deze eruit halen. Voor deze transacties wordt er gebruik gemaakt van de grootboekrekening privé, dit is een hulprekening van het eigen vermogen.

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn kortlopende schulden met een maximale aflossingstijd van een jaar. Onder vlottende passiva valt bijvoorbeeld de te belastingbetalingen, leverancierskrediet, de crediteuren en bankkrediet.

Alle categorieën

Alle categorieën