Thuiswerkende medewerkers? Houd hier rekening mee

Salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd


Een werkgever met thuiswerkende werknemers krijgt te maken met diverse verplichtingen. Vooral op het gebied van de Arbowet zijn de eisen streng. Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook als dat de thuissituatie is. Denk hierbij aan een bureau-opstelling en de Arbeidstijdenwet. Die houdt onder meer in dat werknemers voldoende rust moeten kunnen nemen tussen de werkdagen en -tijden.

Arbobesluit en Arboregeling

Als werkgever is het goed om de definitie van veilig en gezond werken per branche in de gaten te houden. Deze staat beschreven in het Arbobesluit en de Arboregeling. Ga als werkgever in overleg met werknemers en vraag wat zij nodig hebben voor een gezonde en veilige werkplek thuis. Want als werkgever kunt u uw werknemers daarin ondersteunen. Als werkgever heeft u bovendien een zorgplicht. Blijf daarom altijd communiceren over de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers.

Nieuwe verplichtingen door coronavirus

De overheid verzoekt het bedrijfsleven om zoveel mogelijk werkzaamheden vanuit huis te verrichten. Er zijn geen nieuwe verplichtingen voor werkgevers ingevoerd, omdat de Arbowet al voldoende handvatten biedt voor een veilige en gezonde thuiswerkplek. In sommige gevallen kan het wel verstandig zijn de arbeidsovereenkomsten van medewerkers aan te passen. Hierin kunt u om toestemming vragen voor preventieve controles van de thuiswerkplek.
Ook kunt u laten vastleggen waar een thuiswerkplek aan dient te voldoen, of een bruikleenovereenkomst opnemen als u uw medewerkers voorziet van meubilair en computerapparatuur. Daarbij dient u de privacyregels duidelijk te omschrijven. Beschrijf hierin tot in hoeverre u toegang mag krijgen tot de thuiswerklocatie om de werkzaamheden te controleren of te voldoen aan uw zorgplicht.

Prettig werken

Stel een plan op met verschillende scenario’s en blijf voortdurend met werknemers in contact. Zo bent u beter voorbereid op eventuele nieuwe maatregelen en veranderingen. Door mensen te instrueren niet te veel of juist te weinig te werken, hun vakanties en vrije dagen op te nemen en zich te houden aan de werktijden, zorgt u voor een goede balans tussen werk en privé en voorkomt u stress.

Gerelateerde Artikelen

Eigen stroom voor een bedrijf: wat zijn de voordelen?

We hoeven u er waarschijnlijk niet meer te wijzen op het feit dat de energieprijzen momenteel door het dak gaan. Sommige bedrijven lossen dit op door zelf hun energie op te wekken. Dat kan, mits juist uitgevoerd, inderdaad de nodige voordelen hebben. Het toenemende...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707