Taxi verlof app - Brixxs

taxi-verlof-appVoor slechts EUR 15,- per maand problemen voorkomen bij een SFT controle? Het kan met de taxi verlof app van Brixxs. Het Sociaal Fonds Taxi controleert minimaal 1 keer per 3 jaar alle aangesloten taxibedrijven en als u inschrijft op een aanbesteding, is controle zelfs verplicht. Een aantal zaken die tijdens de controle centraal staan, hebben betrekking op de registratie van daadwerkelijk gewerkte uren, (onbetaald) verlof, betaalde overuren, ziekteverzuim, wachtdagen, etc. Er geldt bij controle omgekeerde bewijslast; bedrijven die één en ander niet voldoende aan kunnen leveren, riskeren een boete die kan oplopen tot EUR 6240,- per controle. Voldoende reden om een abonnement te nemen op de Brixxs Taxi verlof app!

Onze app stelt taxibedrijven in staat om eenvoudig verlof, ziekte, overuren, etc. te registreren en af te zetten tegen het rooster. Alles conform de cao Taxivervoer 2014-2015. De chauffeurs kunnen via hun mobiele telefoon eenvoudig verlofaanvragen indienen, welke hun manager met een druk op de knop kan goed- of afkeuren. Via het dashboard krijgt u realtime inzicht in de status van het verlof, ziekte, wachtdagen, overuren, etc. Per chauffeur, op elk device. Voor het vaste bedrag van EUR 30,- (excl. BTW) per maand kunt u zoveel chauffeurs aanmaken als u wil. Alles wordt veilig opgeslagen in de cloud en is altijd toegankelijk. Met onze Taxi verlof app ziet u een controle van de SFT met vertrouwen en plezier tegemoet!

 

ontwikkeld door
MediaMindz