Steun voor mijn stichting of vereniging: wáár moet ik zijn?

Steun voor mijn stichting of vereniging: wáár moet ik zijn?


Bent u de eigenaar van een stichting of vereniging? En heeft u te maken met financiële problemen als gevolg van het coronavirus? Benader dan de gemeente waarin uw stichting of vereniging actief is. Deze zijn namelijk belast met het al dan niet toekennen van steunmaatregelen.

We hoeven het u waarschijnlijk niet langer uit te leggen dat er in Nederland nogal wat particulieren én bedrijven (financieel) zijn getroffen door het coronavirus. Lange tijd bood de overheid voor financieel getroffenen relatief toegankelijke steunpakketten. Nu het virus weliswaar besmettelijker, maar ook zwakker is, geeft de regering niet meer zo gul als voorheen – ze kunnen niet anders. Of u wel of niet in aanmerking komt voor een eventueel steunpakket, hangt af van de rechtsvorm.

Steunpakketten

Stichtingen en verenigingen kunnen desondanks steunpakketten aanvragen. Instanties die hiervoor in aanmerking komen, zijn onder meer stichtingen en verenigingen in getroffen sectoren als cultuur, sport en toerisme óf organisaties die een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners van een gemeente.

Om te checken of dit inderdaad het geval is, moet u bij uw gemeente zijn. Deze beslissingen afzonderlijk of ze überhaupt financiële steun verstrekken en zo ja – of uw stichting daarvoor in aanmerking komt. Het is daarbij meestal niet voldoende om simpelweg te behoren tot een van de hierboven genoemde sectoren. Stichtingen en verenigingen die kans willen maken op steun, mogen in veel gevallen ook geen winstoogmerk hebben – om maar wat te noemen. Daarnaast moeten de financiële problemen aantoonbaar het gevolg zijn van de pandemie.

DigiD

Ondanks dat u in eerste instantie bij de gemeente moet zijn, verloopt de daadwerkelijke aanvraag online – via DigiD. Beleidsmedewerkers bepalen vervolgens of de aanvraag valide is.

Gerelateerde Artikelen

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat. Omzetbelasting Wat is het? De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet. Wat zijn de tarieven...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707