Notarissen en makelaars drukker door toename aantal hypotheekaanvragen

Notarissen en makelaars drukker door toename aantal hypotheekaanvragen


Veel makelaars hebben het, tegen de verwachtingen in, juist drukker dan normaal in deze periode van het jaar. Sowieso is het voorjaar altijd een drukke periode, maar de verhuisdrang van veel mensen zorgt voor een extra opleving. De gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus geeft veel mensen het zetje om te willen verhuizen. Nu mensen meer dan normaal thuis zijn, realiseren zij zich dat extra ruimte of bijvoorbeeld een aparte werkkamer wel heel prettig zouden zijn. Zeker als thuiswerken het nieuwe normaal wordt. Ook huizenwebsite Funda ziet de afgelopen maanden een stijgend aantal bezoekers.

Drukte bij geldverstrekkers

Heeft u de afgelopen weken een hypotheekaanvraag gedaan? Dan is de kans groot dat u nog steeds wacht tot de hypotheek rond is. Veel geldverstrekkers hebben namelijk te maken met vertragingen door de aanhoudende drukte in het aantal aanvragen. Bij enkele geldverstrekkers loopt de wachttijd op tot wel acht weken. Dat levert kopers soms problemen op bij de aankoop van het huis. Wie namelijk een woning koopt met financieringsvoorbehoud, heeft doorgaans zes weken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Wanneer dat niet lukt, kan de koop worden ontbonden. Het wordt daarom steeds gebruikelijker om verlenging aan te vragen voor de financiering van de aankoop.

Vragen over baan- en inkomenszekerheid

De verschillen in doorlooptijd zijn groot. Documenten worden eerder afgekeurd of een geldverstrekker komt met aanvullende vragen. Omdat het hele proces steeds opnieuw begint, komen er snel dagen of weken bij. Het hebben van een vast contract biedt daarbij geen zekerheid voor het recht op een hypotheek. Door de gevolgen van de coronacrisis is een goedkeuring niet zo vanzelfsprekend meer en zijn geldverstrekkers duidelijk voorzichtiger geworden. Aanvragers die in getroffen branches werkzaam zijn, zoals de evenementensector of de reisbranche, merken de effecten hiervan. De controles zijn strenger en bij een aanvraag krijgt u mogelijk te maken met extra vragen over baan- en inkomenszekerheid.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit De notaris is populair – zo blijkt. Vorig jaar werden er relatief al behoorlijk wat aktes verwerkt, maar 2021 gaat daar vooralsnog overheen. In totaal kwamen er tijdens het eerste kwartaal van 2021 meer dan 490.000...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over document en thuiswerken

Dit kan in overleg met de werkgever, vanuit huis of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijk verzoek doen welke de werkgever alleen met een goede reden kan weigeren. Zon verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer werken bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers, de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hierin moet staan wat de gewenste ingangsdatum is en de gewenste werkplek. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op het verzoek. Doet hij dit niet, dan mag de werknemer gaan werken zoals in het verzoek aangegeven.

Contracten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), acceptaties van voorstellen, wijzigingsopdrachten, advertentiebewijzen, onkostendeclaraties, inkooporders, huur- / leaseovereenkomsten, overeenkomsten met onafhankelijke contractanten, urenstaten en nog veel meer.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Om met een document in PinkWeb te autoriseren, ga naar Accordering -> Autoriseren en klik vervolgens op het document om het te bekijken. Volg hieronder de rest van de benodigde stappen voor het autoriseren van het document.

Bij een arbeidsovereenkomst is er sprake van coöperatie persoonlijke arbeid waarbij het arbeidscontract en dus ook de werkzaamheden niet overdraagbaar zijn aan een ander persoon. Dit betekent dat de werknemer in geval van, bijvoorbeeld, ziekte of ontslag ook de bescherming geniet niet alle medewerkers met arbeidsovereenkomst genieten.Bij een thuiswerkovereenkomst maakt het de werkgever niet uit wie de arbeid verricht, als het maar gedaan wordt. Indien een medewerker met thuiswerkovereenkomst gedurende drie maanden ten minste 20 uur per week of elke aaneengesloten week arbeid heeft verricht ontstaat het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Op grond van art. 7:610a en art 7:610b BW wordt dan geacht dat er een arbeidsovereenkomst is tenzij de werknemer het tegendeel bewijst Mocht er voor de thuiswerkovereenkomst-medewerker geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dan gelden voor de thuiswerker en de opdrachtgever de regels voor overeenkomst van opdracht of aanneming van werk conform art. 7:400.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor Opendoor een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Opendoor maatwerk koppeling te realiseren.

Opendoor API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Opendoor API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Opendoor API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Opendoor API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor StatSocial een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een StatSocial maatwerk koppeling te realiseren.

StatSocial API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk StatSocial API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de StatSocial API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

StatSocial API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Pertinent een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Pertinent maatwerk koppeling te realiseren.

Pertinent API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Pertinent API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Pertinent API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Pertinent API koppeling