Méér belasting voor de rijken: hoe zit het in elkaar?

Méér belasting voor de rijken: hoe zit het in elkaar?

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, maar Nederland heeft te maken met een aantal behoorlijke gaten in de schatkist. Sommige belastingbetalers hebben onterecht te veel spaartaks betaald, terwijl ook de AOW mee moet stijgen met de verhogingen van het minimumloon, zo betogen sommige partijen. Wie deze gaten moeten dichten? De rijken – en een klein beetje de ouderen.

Dat is het gevolg van recente verschuivingen in ons belastingstelsel. Het kabinet heeft namelijk een aantal belastingtarieven en -kortingen gewijzigd. Het is de bedoeling dat dit leidt tot de 3,6 miljard euro die nodig is om mensen die onterecht te veel spaartaks hebben betaald te vergoeden.

Heffingsvrij vermogen
Dat gebeurt nu onder meer door het heffingsvrije vermogen toch niet te verhogen, zoals eerder wel het plan was. Het was de bedoeling de grens voor het niet-betalen van spaartaks van €50.000 naar €80.000 zou gaan. Een idee dat nu dus niet meer doorgaat.

Aanmerkelijk belang
Er verandert daarnaast het een en ander op bedrijfsgebied. Directeuren met een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan daarover namelijk – vanaf een bepaald niveau – meer belasting betalen. Het kabinet beperkt eveneens de hoogte van het loon dan deze directeuren zichzelf uitkeren.

AOW
De verhoging van de AOW, welke wordt veroorzaakt doordat deze meegroeit met het minimumloon, wordt dan weer betaald vanuit de IOAOW: een inkomensondersteuning voor gepensioneerde Nederlanders. Het bedrag voor deze ondersteuning wordt in de komende twee jaar verlaagd en vervolgens, in het jaar 2025, zelfs geheel afgeschaft. De beoogde verhoging van de ouderenkorting wordt daarnaast teruggedraaid.

Deze maatregelen houden dus min of meer in dat ouderen zelf behóórlijk meebetalen aan de verhoging van hun eigen AOW.

Gerelateerde Artikelen

Autoverhuur op vakantie: welke verzekering heb ik nodig?

Het korte antwoord op deze vraag? Dat hangt af van het bedrijf waarbij u de auto huurt. Het langere antwoord? Dat vindt u hieronder. Welke verzekering moet ik minstens afsluiten? Een reis-, maar ook een autoverzekering verzekert géén schade aan een gehuurde auto. Dit...

read more

5 redenen waarom veel zzp’ers géén AOV hebben

Slechts iets meer dan 20% van alle zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat heeft verschillende redenen die we hieronder toelichten. 1. ‘De verzekering is te duur’ De belangrijkste reden achter het gebrek aan een verzekering bij...

read more

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707