Kunnen stichtingen en verenigingen een vergoeding krijgen voor de controle op QR-codes?

0Kunnen stichtingen en verenigingen een vergoeding krijgen voor de controle op QR-codes?


Vanwege de lockdown in december en januari en de sluiting van veel stichtingen en verenigingen, is de discussie rondom de controle op QR-codes enigszins verstomd. Toch is de kans groot dat we, wanneer er weer iets meer mogelijk is, bezoekers van bijvoorbeeld de voetbalkantine opnieuw moeten controleren op hun coronatoegangsbewijs. Dat kost tijd – en dus geld.

Het is u vast niet ontgaan dat het in Nederland op veel locaties verplicht is om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Deze QR-code laat zien dat de bezoeker gevaccineerd, getest óf genezen is: het zogenoemde 3G-beleid. Dit kan mogelijk worden aangescherpt naar een 2G-beleid, waarbij alleen gevaccineerden en genezen bezoekers ergens naar binnen komen.

Blok aan het been

Het vragen om zo’n toegangsbewijs is voor veel stichtingen en verenigingen een blok aan het been. Hoewel de noodzaak ervan veelal wordt ingezien, vraagt het investeringen die niet altijd voorhanden zijn. Want wie zet de plaatselijke voetbalvereniging bij de deur wanneer de club voornamelijk draait op de inzet van vrijwilligers?

Het zou, wat dat betreft, makkelijker én meer motiverend zijn wanneer deze vrijwilligers hiervoor een vergoeding kregen. Dit is echter geld wat sommige stichtingen en verenigingen simpelweg niet hebben.

Vergoedingen

Gelukkig is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor kosten die worden gemaakt tijdens het controleren op de coronatoegangsbewijzen. Dat kan echter niet bij de Rijksoverheid. De gemeentes zijn namelijk belast met het al dan niet toekennen ván deze vergoedingen aan onder meer stichtingen en verenigingen.

De exacte hoogte van de vergoeding hangt dan ook af van het budget dat de gemeente in kwestie hiervoor beschikbaar stelt. Ter illustratie: de gemeente Venlo stelt maximaal €500 per aanvraag beschikbaar, maar bij de gemeente Hengelo ligt dit bedrag op €2.000. Informeer bij uw gemeente voor meer informatie.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707