Verlog management software - Brixxs

Klant cases

Veel Brixxs klanten zetten onze software strategisch in waardoor we in het overzicht geen klantnaam noemen.

Mobiele app verkoop

Deze klant houdt zich bezig met het leveren van mobiele apps aan verschillende branches waaronder bijvoorbeeld accountancy, notarissen en verzekeringsmaatschappijen. Brixxs heeft voor deze klant een slimme mobiele app template en een SAAS klanten portaal ontwikkeld waarin de interactie met de klanten van de dienstverleners wordt geregeld zoals bijvoorbeeld het goedkeuren en ondertekenen van documenten of het versturen van gesegmenteerde pushberichten. De mobiele backend en aanverwante technologie is efficient opgezet zodat het schaalbaar blijft bij de groei van het bedrijf. Het gaat om het beheren en exploiteren van honderden unieke mobiele apps. Er wordt voortdurend gewerkt aan koppelingen met andere systemen.

Online platform vastgoed

Onze klant maakt gebruik van de bouwblokken van Brixxs om via een woondossier informatie met klanten, taxateurs en hypotheekadviseurs uit te wisselen. De samenwerking met Brixxs heeft er in geresulteerd dat het procesmanagement ook is ingericht waardoor het proces efficient en beheersbaar is gebleven ondanks de groei van het bedrijf. De flexibele software van Brixxs sluit goed aan bij de dynamiek en de groei omdat we flexibele software gebruiken die snel kan worden aangepast. Brixxs fungeert tevens als IT adviseur en sparringpartner.

Gemeente

Een grote gemeente in de randstad gebruikt de digitale ondertekening applicatie van Brixxs voor het laten ondertekenen van B&W besluiten. De applicatie houdt rekening met vertrouwelijke documenten en privacy gevoelige informatie. De gemeentesecretaris en burgemeester hebben beide een eigen Brixxs portaal waar de digitaal te ondertekenen documenten worden getoond. Na ondertekening worden de documenten beschikbaar gesteld aan medewerkers binnen de gemeente voor verdere afhandeling, publicatie en archivering.

Signing provider

Een signing provider biedt digitale ondertekeningen aan op basis van verschillende authenticatiemethoden en een PKI overheid certificaat. Via een koppeling levert Brixxs business applicaties waarmee zij hun dienstverlening kunnen verbreden en in kunnen spelen op specifieke klant wensen. Ze onderscheiden zich hiermee van hun concurrenten die vaak alleen maar een standaard signing dienst leveren. Indien een klant dit wenst, wijzigen we de apps eenvoudig voor branch specifieke functionaliteiten.

Consultancy bedrijf

In opdracht van een dienstverlener hebben wij een verbetertoolbox gebouwd dat is gebaseerd op LEAN uitgangspunten. De applicatie promoot het initieren van verbetersuggesties op de werkvloer en faciliteert het verbeterproces op basis van LEAN principes zoals bijvoorbeeld een kanban dashboard en allerlei nuttige dashboards om de effectiviteit te meten. De applicatie is een aanvulling op de dienstverlening waardoor er een onderscheidend vermogen is ontstaan. De samenwerking met Brixxs heeft veel synergie gebracht: de consultants leveren de kennis van de branch en Brixxs heeft het hele IT stuk geregeld: de bouw, de analyse en de exploitatie van de SAAS applicatie bij verschillende klanten van de dienstverlener.

Arbodienst

Voor een bedrijf dat dienstverlening biedt aan werkgevers op het gebied van ziekteverzuim leveren wij een digitale kluis voor zieke medewerkers dat voldoet aan de AVG wetgeving. Er wordt via een digitale kluis, op basis van permissies, medische- en niet medische informatie uitgewisseld via anamnese formulieren, probleemanalyses en evaluatie formulieren. Daarnaast heeft de applicatie een geautomatiseerd werkgever- en medewerker tevredenheidsonderzoek met dashboard waardoor het bedrijf voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Op dit moment lopen er gesprekken met de klant om samen met Brixxs het product commercieel in de markt te zetten.

Schoonmaakbedrijf

Deze klant heeft Brixxs gevraagd een medewerker portaal en een SAAS applicatie te ontwikkelen voor het efficienter afhandelen van verlof, ziekte en urenregistratie van personeel. Vanuit contractinformatie wordt automatisch een urenregistratie aangemaakt. De medewerker hoeft alleen maar te accorderen via een app. Op basis van verlof en ziekte wordt automatisch via een gaten rooster de planning ingevuld. Er is nu meer grip op uren en kosten.

IT bedrijf

Voor deze klant hebben wij een mobiele app template ontwikkeld waarmee de klanten van het IT bedrijf de mogelijkheid wordt geboden om zichzelf als bedrijf te presenteren in een mobiele app en hun producten te tonen. De mobiele app bevat pushberichten en allerlei content waardoor er eenvoudig informatie kan worden uitgewisseld met klanten of potientiel klanten. De app is gratis te downloaden in de appstores van Apple en Google.

Personenvervoer

In opdracht van een overkoepelende organisatie voor vervoerders hebben wij voor de aangesloten vervoersbedrijven een cursisten portaal ontwikkeld waarbij het volledige proces van cursussen wordt gefaciliteerd zoals de inschrijving, de order verwerking en de export naar het financieel systeem. Daarnaast gebruiken ze een klachten portaal waar alle klachten worden verzameld en worden afgehandeld. Deze functionaliteiten zorgt voor meer grip op de communicatie met klanten en chauffeurs en biedt een onderscheidend vermogen.

Thuiszorg

Deze klant maakt gebruik van een thuiszorg systeem en gebruikt het Brixxs platform voor aanvullende functionaliteiten zoals het verwerken van website formulier informatie, de ondersteuning van kandidaat afhandeling en het digitaal ondertekenen van arbeidscontracten. Daarnaast hebben alle medewerkers (in het veld) van deze thuiszorginstelling een app, waarin informatie wordt uitgewisseld. Er zijn zoveel efficiency slagen te maken dat we structureel een bijdrage leveren aan de verbetering van hun processen.

Online platform Taxi

Voor dit bedrijf hebben we een applicatie ontwikkeld waarmee zij de backend van hun dienstverlening optimaal hebben ingericht en geautomatiseerd. Taxi chauffeurs die aangesloten zijn bij deze klant hebben via een Brixxs mobiele app inzicht in allerlei informatie. Te denken valt aan ritten informatie, opdrachtgevers, facturen enz. Zo is er een uitgebreide koppeling gelegd met Exact Online en worden er wekelijks honderden facturen klaargezet.

Opleidingsinstituut

Deze klant heeft Brixxs een applicatie laten ontwikkelen waarmee zij de Europese Compentence Framework profielen van de klant organisatie gebruiken om de competenties, hiaten en groeigebieden van de organisatie te analyseren. Daarmee biedt deze klant een nieuwe IT dienst aan bij hun nieuwe en bestaande klanten.

Callcenter

Deze klant is een B2B Telemarketing bedrijf en heeft een Bel CRM applicatie laten ontwikkelen waarmee het efficient belacties kan uitvoeren en branch specifieke gegevens kan vastleggen. De nieuwe afspraken worden geregistreerd door de beller en komen daarna automatisch beschikbaar bij de klant. Via een dashboard wordt inzichtelijk gemaakt wat de effectiviteit is van de belacties. De klant heeft dus online direct toegang tot de status. De klant propositie is hier dus verrijkt met de inzet van IT.

ontwikkeld door
MediaMindz