Keren verzekeraars uit bij een Russische cyberaanval?

Keren verzekeraars uit bij een Russische cyberaanval?


De oorlog in Oekraïne heeft vele, zichtbare gevolgen. Los van alle bombardementen en beschietingen wordt er ook een strijd gevoerd die minder goed is te zien. Het strijdtoneel hiervan bevindt zich online; luchtaanvallen worden vervangen door zogeheten cyber attacks. En ja: ook uw bedrijf kan hier – helaas – door getroffen worden.

Een voorbeeld van zo’n cyberaanval is NotPetya uit 2017. Een Russisch virus dat in diverse landen slachtoffers maakte.

Het legde bijvoorbeeld het systeem van het Amerikaanse, farmaceutische bedrijf Merck plat. Merck liep hierdoor behoorlijk wat schade op én kon, in eerste instantie, fluiten naar een eventuele vergoeding. De reden? De verzekeraar vond dat ze de schade niet hoefde te vergoeden, omdat het hier om een oorlogshandeling ging. Merck stapte daarop naar de Amerikaanse rechter.

Oorlogsmisdaden versus criminele misdaden

Veel verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat ze niets hoeven uit te keren wanneer het om een oorlogsmisdaad gaat. Dit in tegenstelling tot een criminele daad. Het punt is echter: wanneer is er sprake van een oorlogsmisdaad en wanneer is er sprake van een criminele daad? De scheidslijn tussen de twee is dun en veel experts spreken dan ook van een grijs gebied.

Wat de situatie verder bemoeilijkt, is dat er óók nog eens sprake kan zijn van cyberterrorisme. Dit fenomeen wordt, net als een criminele misdaad, wél weer gedekt.

Wel of geen vergoeding?

Grote bedrijven zijn in staat om eigen polisvoorwaarden bij verzekeraars af te dwingen, maar kleinere organisaties zijn dit niet. Het is dus maar de vraag of de verzekeraar wel of niet uitkeert: een kwestie die puur afhangt van hoe de organisatie in kwestie een eventuele Russische cyberaanval opvangt.

Het is als ondernemer – in de tussentijd – beter om te werken aan een zo sterk mogelijke beveiliging van je digitale omgeving.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707