Hoe gaat u zich in het nieuwe jaar verzekeren?

 

De maanden november en december zijn altijd erg druk in de verzekeringsindustrie. Dit komt omdat veel verzekeraars verzekeringen opzeggen of omdat klanten een andere verzekering willen. Ook wil men vaak nieuwe risico’s verzekeren. Door uzelf goed voor te bereiden, kunt u snel duidelijk hebben hoe u zich volgend jaar zakelijk het beste verzekert.

 

Veel verzekeringscontracten hebben een looptijd van een jaar en vervallen op 1 januari. Vaak lopen verzekeringen automatisch door, maar soms is het verstandig om op te zeggen. Dit mogen verzekeraars (bijzondere omstandigheden daar gelaten) tegen de vervaldatum doen. Wat vaak vergeten wordt, is dat u dat namens uw bedrijf ook mag doen. Wij leggen de mogelijkheden uit.

 

Opzegging door verzekeraars

In het algemeen zeggen verzekeraars het contract op wanneer zij een algemene aanpassing willen doen. Deze ‘en bloc’ opzeggingen doen zij bijvoorbeeld wanneer de algemene voorwaarden gewijzigd worden of wanneer zij de premies voor bijv. alle bouwbedrijven willen verhogen.

 

Daarnaast kan een verzekeraar de verzekering individueel opzeggen op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van veel schades of terugkerende schade-oorzaken. Zij kunnen dan kiezen voor een definitieve opzegging of opzegging met verlengingsvoorstel. In beide gevallen is actie geboden. In het eerste geval moet u namelijk op zoek naar een nieuwe verzekeraar en in het tweede geval moet u beoordelen of het verlengingsvoorstel voor u de gunstigste oplossing is. Vaak komt u daarachter door offertes op te vragen. Gezien de drukte is het verstandig daar tijdig mee te beginnen.

 

Zegt u uw verzekeringen op?

Het kan ook zijn dat verzekeraars niets laten horen. In geval van een polis met stilzwijgende verlenging, blijft uw bedrijf het komende jaar verzekerd tegen dezelfde voorwaarden en premie. Het is echter de vraag of dit gunstig voor u is. Wellicht is er bij een andere verzekeraar een lagere premie te krijgen of zijn de voorwaarden beter. In dat geval kan het verstandig zijn uw polis(sen) onder voorbehoud op te zeggen en de alternatieven te bekijken door offertes op te vragen.

 

Doet u iets nieuws of iets anders?

Wanneer u in het nieuwe jaar extra nieuwe activiteiten of andere activiteiten gaat ondernemen, moet u uw verzekeraar daarover informeren. Zij kunnen u dan dekking toekennen, weigeren of aanvullende voorwaarden of premie voorstellen. Ook in die gevallen is een marktverkenning nodig.

 

Wij adviseren u dan ook:

  • Goed te bezien of het voorstel van uw verzekeraar optimaal is of dat er andere alternatieven voor handen zijn;
  • Tijdig te beginnen met onderhandelen en het opvragen van alternatieve offertes.

 

Wellicht is het een goed moment om ons daarbij te betrekken. Wij kennen de markt en kunnen op deskundige wijze zien of er optimalisatie in premie en of voorwaarden nodig of wenselijk is. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over bedrijf en voorwaarden

Als u van plan bent om nieuwe partners of aandeelhouders aan te trekken, staat u voor de keuze welke positie u hen geeft. Wilt u alleen kapitaaldeelname of wilt u de nieuwe partners of aandeelhouders ook zeggenschap geven? In een maatschap of VOF werkt u in beginsel samen op basis van gelijkwaardigheid. In het geval van een commanditaire vennootschap (CV) kunt u een partner aantrekken die alleen kapitaal inbrengt en als geldschieter deelneemt. Bij een BV participeert de nieuwe partner als aandeelhouder.

Als uw echtgenoot of geregistreerd partner mee gaat werken in uw onderneming dan zijn voor u de vennootschap onder firma (VOF) of de besloten vennootschap (BV) het meest geschikt. Welke het meest geschikt is, hangt van de omstandigheden af, zoals welke risico’s u gaat lopen met uw onderneming, aansprakelijkheid en belastingen.De rechtsvorm VOF betekent dat u beiden privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. In het geval van een BV zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in de onderneming deelnemen.Fiscaal zijn er ook een aantal zaken om rekening mee te houden. De winst van een VOF wordt belast met inkomstenbelasting. Het voordeel hiervan is dat zowel u als uw partner profiteert van fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek. Met name als de winst toeneemt kan een BV toch fiscaal gezien aantrekkelijker zijn dan een VOF. Ook al betaalt een BV vennootschapsbelasting over haar winst en moet er inkomstenbelasting worden betaald als een BV haar winst uitkeert. Uw accountant kan u adviseren over de juiste rechtsvorm.

Als u een onderneming start en u regelt verder niets betreffende de aansprakelijkheid, dan bent u ook privé aansprakelijk voor schulden uit uw onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dan verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als uw privévermogen.Als u dit wilt voorkomen, is de rechtsvorm besloten vennootschap (B.V.) een goede optie. Bij een B.V. zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. U kunt dit regelen bij de notaris. Voor advies en begeleiding kunt u bij uw accountant terecht.

Als uw BV nieuwe aandelen uitgeeft, dan is hier een notariële akte voor vereist, de akte van uitgifte. De akte beschrijft het aantal en het soort uit te geven aandelen. Daarnaast bevat het de naam- en adresgegevens van de vennootschap en de rechtspersonen of natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Na controle hiervan door de notaris wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. De notaris maakt dit voor de vennootschap in orde, uw accountant kan u hierover nader adviseren.

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan kan uw echtgenoot ook zijn aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen als de eenmanszaak wordt aangesproken door schuldeisers. U kunt bij ons terecht voor advies welke ondernemingsvorm het beste bij uw situatie past.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor Carry een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Carry maatwerk koppeling te realiseren.

Carry API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Carry API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Carry API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Carry API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Stuck-AI een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Stuck-AI maatwerk koppeling te realiseren.

Stuck-AI API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Stuck-AI API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Stuck-AI API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Stuck-AI API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Banque-CPH een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Banque-CPH maatwerk koppeling te realiseren.

Banque-CPH API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Banque-CPH API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Banque-CPH API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Banque-CPH API koppeling