Hoe gaat u zich in het nieuwe jaar verzekeren?

 

De maanden november en december zijn altijd erg druk in de verzekeringsindustrie. Dit komt omdat veel verzekeraars verzekeringen opzeggen of omdat klanten een andere verzekering willen. Ook wil men vaak nieuwe risico’s verzekeren. Door uzelf goed voor te bereiden, kunt u snel duidelijk hebben hoe u zich volgend jaar zakelijk het beste verzekert.

 

Veel verzekeringscontracten hebben een looptijd van een jaar en vervallen op 1 januari. Vaak lopen verzekeringen automatisch door, maar soms is het verstandig om op te zeggen. Dit mogen verzekeraars (bijzondere omstandigheden daar gelaten) tegen de vervaldatum doen. Wat vaak vergeten wordt, is dat u dat namens uw bedrijf ook mag doen. Wij leggen de mogelijkheden uit.

 

Opzegging door verzekeraars

In het algemeen zeggen verzekeraars het contract op wanneer zij een algemene aanpassing willen doen. Deze ‘en bloc’ opzeggingen doen zij bijvoorbeeld wanneer de algemene voorwaarden gewijzigd worden of wanneer zij de premies voor bijv. alle bouwbedrijven willen verhogen.

 

Daarnaast kan een verzekeraar de verzekering individueel opzeggen op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van veel schades of terugkerende schade-oorzaken. Zij kunnen dan kiezen voor een definitieve opzegging of opzegging met verlengingsvoorstel. In beide gevallen is actie geboden. In het eerste geval moet u namelijk op zoek naar een nieuwe verzekeraar en in het tweede geval moet u beoordelen of het verlengingsvoorstel voor u de gunstigste oplossing is. Vaak komt u daarachter door offertes op te vragen. Gezien de drukte is het verstandig daar tijdig mee te beginnen.

 

Zegt u uw verzekeringen op?

Het kan ook zijn dat verzekeraars niets laten horen. In geval van een polis met stilzwijgende verlenging, blijft uw bedrijf het komende jaar verzekerd tegen dezelfde voorwaarden en premie. Het is echter de vraag of dit gunstig voor u is. Wellicht is er bij een andere verzekeraar een lagere premie te krijgen of zijn de voorwaarden beter. In dat geval kan het verstandig zijn uw polis(sen) onder voorbehoud op te zeggen en de alternatieven te bekijken door offertes op te vragen.

 

Doet u iets nieuws of iets anders?

Wanneer u in het nieuwe jaar extra nieuwe activiteiten of andere activiteiten gaat ondernemen, moet u uw verzekeraar daarover informeren. Zij kunnen u dan dekking toekennen, weigeren of aanvullende voorwaarden of premie voorstellen. Ook in die gevallen is een marktverkenning nodig.

 

Wij adviseren u dan ook:

  • Goed te bezien of het voorstel van uw verzekeraar optimaal is of dat er andere alternatieven voor handen zijn;
  • Tijdig te beginnen met onderhandelen en het opvragen van alternatieve offertes.

 

Wellicht is het een goed moment om ons daarbij te betrekken. Wij kennen de markt en kunnen op deskundige wijze zien of er optimalisatie in premie en of voorwaarden nodig of wenselijk is. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?

Gerelateerde Artikelen

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat. Omzetbelasting Wat is het? De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet. Wat zijn de tarieven...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707