Een veel gestelde vraag betreft algemeen en ontslag


Welke routes zijn er mogelijk bij ontslag?

De eerste mogelijkheid voor de werkgever is om het ontslag van de werknemer aan te vragen bij het UWV. Zij kunnen ontslagvergunning geven voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.Voor alle andere in de persoon gelegen redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding moet een werkgever naar de ontbindingsrechter stappen.Maar het is ook mogelijk om in gezamenlijk overleg met de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te gaan voor ontslag met wederzijds goedvinden.

Bron : Welke routes zijn er mogelijk …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over ontslag

Dit is een procedure die puur voor de vorm gevoerd wordt waarbij de rechter als het ware gevraagd wordt om de afspraken tussen de werkgever en de werknemer te bevestigen. Deze afspraken worden bij een pro forma procedure niet meer inhoudelijk getoetst. In het algemeen is een pro forma procedure overbodig, uitzonderingen daargelaten.

Dit betekent dat de werkgever en de werknemer in gezamenlijk overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te laten eindigen. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt over een eventuele ontslagvergoeding en andere zaken die samenhangen met het ontslag. In dit geval wordt het ontslag niet door een rechter getoetst.

Dit is een slotbepaling die min of meer standaard aan het eind van elke beëindigingsovereenkomst opgenomen wordt. Met deze bepaling geven werkgever en werknemer aan dat zij niet meer van elkaar te vorderen of te claimen hebben, uitgezonderd de gemaakte beëindiging afspraken. Als er niet zon slotbepaling wordt opgenomen zou de werknemer bijvoorbeeld na het ontslag nog door de werkgever kunnen worden aangesproken voor ongeregelde zaken, zoals een openstaande (studie)schuld.

Dit is mogelijk bij een beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Dan gelden alle tijdens opzegverboden niet. Een uitzondering hierop is wanneer een werkneemster op dat moment zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft. Ook is het ontslag mogelijk bij de beëindiging van de werkzaamheden van een onderdeel van de onderneming waar de werknemer uitsluitend of hoofdzakelijk werkt. De voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer minimaal 26 weken moet hebben gewerkt in de functie die komt te vervallen.

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen rechtsgeldig door een werkgever worden opgezegd als de werknemer hier schriftelijk mee instemt. Het is ook rechtsgeldig indien voor de ontslaggrond bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekteverzuim toestemming is verleend door het UWV.

Als een werknemer na minimaal twee jaar dienstverband wordt ontslagen via het UWV of de kantonrechter, heeft hij recht op transitievergoeding. Dit kan ook het geval zijn na een tijdelijk dienstverband (bijvoorbeeld jaarcontract) dat minimaal twee jaar heeft geduurd. In beide situaties is transitievergoeding wettelijk verplicht. Deze wordt door de werkgever aan de werknemer uitbetaald.

Een werkgever mag zonder toestemming van het UWV of een kantonrechter besluiten om een werknemer op staande voet te ontslaan. Een rechter kan, op verzoek van de ontslagen werknemer, achteraf toetsen of het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Als het niet terecht blijkt te zijn, heeft de werknemer in principe recht op doorbetaling van loon (met terugwerkende kracht) en/of een forse ontslagvergoeding.

Als een werknemer niet schriftelijk instemt met de beëindiging van zijn dienstverband, of als de werkgever hem hier geen toestemming voor heeft gevraagd, dan zal de werkgever toestemming moeten vragen voor ontslag bij het UWV in het geval van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurig verzuim. Als er sprake is van andere redelijke gronden dan zal de werkgever de kantonrechter moeten verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als er terecht ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Als later blijkt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, dan kan de werknemer waarschijnlijk wel weer voor een WW-uitkering in aanmerking komen.