63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft coronacrisis, jaarverslag en accountants


Wat zijn de consequenties van de coronacrisis voor de jaarverslaggeving in algemene zin?

In afstemming met de Commissie voor de Jaarverslaggeving (CJ) en in lijn met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is het volgende nu bekend: In de Nederlandse context bij een jaareinde 31 december 2019 is er onder de RJ sprake van een ‘non-adjusting event’. Dit betekent dat de situatie wel wordt toegelicht, maar niet wordt verwerkt in de jaarcijfers per 31 december 2019 (RJ 160.206 en verder).

Gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dienen niet in de jaarrekening te worden verwerkt, maar niet als deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.

De volgende paragrafen uit de RJ zijn over de toelichtingen in het bestuursverslag en de jaarrekening relevant.

 

Bestuursverslag:

  • toekomstparagraaf (RJ 400.129 en verder);
  • risicoparagraaf (RJ 400.110a en verder).

 

Jaarrekening:

  • toelichting inzake onzekerheden continuïteit indien van toepassing (RJ 170.305 en voorgaande);
  • toelichting gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160.404 en volgende).

 

Hierbij is verder het volgende van belang:

  1. Deze tekst voor classificering van de coronapandemie als non-adjusting event is van toepassing in de veronderstelling van continuïteit en is ook van toepassing bij gerede twijfel over continuïteit. Deze classificering geldt zolang de waarderingsgrondslagen op grond van de continuïteitsveronderstelling van toepassing zijn. Corona is in principe een non-adjusting event.
  2. Bepaling BW 2 titel 9, artikel 362.4 (inzichtsvereiste) is van toepassing bij de uitzonderingen. Hiervan zijn nu nog geen voorbeelden beschikbaar.
  3. Wees alert op opportunistische motieven van cliënten om middels de verslaggeving te komen tot winststuring, belastingbesparing of onterecht gebruik van noodmaatregelen. Een speciaal aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de waardering van het onderhanden werk.
  4. Uitzondering is de situatie van discontinuïteit: aanpassing waarderingsgrondslagen per 31 december op basis van liquidatiewaarden is dan wel aan de orde (adjusting).
  5. Wees gezien de snel opvolgende veranderingen alert op de dateringen. Als de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) bijvoorbeeld non-adjusting-aanpassingen doet, dient de datering van de jaarrekening wel te worden aangepast.

Bron : Wat zijn de consequenties van …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Als uw facturen niet bij de klant aankomen, heeft dat waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw mailserver. U moet technische kennis hebben en bekend zijn met domeinnaamservers (DNS) om dit op te lossen. Er moeten dan namelijk SPF-records worden toegevoegd om te voorkomen dat Exact Online-documenten als spam worden gemarkeerd

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Ja, deze voorbeeldbrieven zijn beschikbaar als download. De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor de derde verklaring en de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N gepubliceerd.

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Laad meer