Een veel gestelde vraag over Flutter


Wat is de programmeertaal in Flutter?

Flutter gebruikt Dart- een client-geoptimaliseerde taal die gemakkelijk te leren is als je ervaring hebt met object-georiënteerde talen

Dart stelt Flutter in staat om de noodzaak van een aparte declaratieve opmaaktaal zoals JSX of XML te vermijden.

Met Dart is alles een object, en alle objecten erven van de Object klasse

Dart compileert snel naar native code op iOS en Android. Hierdoor kan flutter snel starten en hoge framerates behouden.

Dart wordt gebruikt in zowel Flutter mobiele apps als webapplicaties omdat het ook kan compileren naar JavaScript. Dit maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om één codebase te schrijven die op meerdere platformen draait

Als je geïnteresseerd bent om meer te leren over Flutter, neem dan contact op met Brixxs.

Veel gestelde vragen over Flutter

Om een zoekbalk te maken in Flutter, moet je de TextField widget gebruiken. De volgende code snippet laat zien hoe je een Flutter zoekbalk maakt:

TextField(“Search”),

Je kunt ook de onTap gebeurtenis gebruiken om te reageren wanneer de gebruiker op de zoekbalk in Flutter tikt. Bijvoorbeeld, Je kunt een functie die de zoekactie uitvoert wanneer de gebruiker op de zoekbalk typt. Hieronder een voorbeeld:

Widget searchBar = new TextField(“Search”);
searchBar.onTap = (String text) => { /perform search statement };

Je kunt ook de eigenschap keyboard Type gebruiken om het type toetsenbord op te geven dat moet worden weergegeven wanneer de gebruiker tikt op de zoekbalk. Het volgende codefragment toont hoe de eigenschap “keyboard Type” kan worden gebruikt:

searchBar.keyboardType = TextInputType.emailAddress;

Je kunt ook de placeholder voor de zoekbalk in Flutter opgeven. Het volgende fragment toont hoe je de placeholder voor de zoekbalk kunt opgeven:

searchBar.placeholder
= “Enter search term”;

Je kunt ook de maxLength eigenschap gebruiken om het maximum aantal tekens op te geven dat in de zoekbalk kan worden ingevoerd. Het volgende codefragment toont hoe je de maxLength eigenschap kunt gebruiken:

searchBar.maxLength = 25;

Je kunt ook de eigenschap style gebruiken om het uiterlijk van de zoekbalk aan te passen. Het volgende stukje code laat zien hoe je de style eigenschap kunt gebruiken:

searchBar.style = new Style();
searchBar.style.backgroundColor = Colors.black
searchBar.style.color = Colors.white
Widget searchBar = new TextField(“Search”);
searchBar.onTap = (String tekst) => {
searchBar.style.backgroundColor = Colors.black;
searchBalk.style.color = Colors.white;
searchBar.maxLength = 25;

Welke eigenschappen gebruik je bij het maken van een zoekbalk in Flutter?

In Flutter gebruik je de volgende eigenschappen bij het maken van een zoekbalk:

 • Tekstveld widget
 • OnTap gebeurtenis
 • Eigenschap keyboardType
 • Placeholder
 • MaxLength eigenschap
 • Stijl eigenschap

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Het maken van een qr code in Flutter is heel eenvoudig. Je kunt het qrCode pakket gebruiken uit de Dart pub repository.

Voeg eerst de volgende dependency toe aan je project’s pubspec.yaml bestand:

dependencies: qrCode: “^0.12”

Vervolgens, importeer je de qrCode in het pakket in je Dart code:

import  ‘package:qrCode/qrCode.dart’;

Nu kun je een qr code maken door de qrCode.createQRCode() methode aan te roepen. De volgende code snippet maakt een qr code die de tekst “Hello, world!” bevat:

qrCode.createQRCode(

“Hello, world!”,

Voorbeeld van de tekst om te coderen:

new QRCodeFormat().withVersion(QRCodeFormat.VECTOR),

Voorbeeld van het formaat van de qr code:

new BarcodeHeight(), 

De hoogte van de qr-code in pixels.new BarcodeWidth(), 

De breedte van de qr-code in pixels.

Wat voor codering gebruik je om de Flutter qr code in de webpagina te weergeven?

Het qrCode element weergeeft de qr code weer als een afbeelding. Je kunt optioneel de breedte en hoogte van de qr code opgeven.

Je kunt ook het volgende JavaScript gebruiken om een qr code te maken:new qrcode(document.getElementById(“qrcode”) “https://“)

Met wat meer opties:var qrcode = new qrcode(document.getElementById(“qrcode-2”)
Text: “https://”,
Width: 128
Height: 128
Color Dark: “#000000”,
Color Light:”#ffffff”, Correct Level: Qrcode.CorrectLevel.H

Je kunt ook het uiterlijk van de Flutter qr code bepalen door verschillende eigenschappen in te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld de voorgrond en achtergrondkleuren instellen, en zo kan je ook de grootte en vorm aanpassen.

Je kunt ook het niveau van foutcorrectie opgeven dat je wilt gebruiken. De volgende code stelt het niveau van foutcorrectie in op hoog:

qrCode.setLevelOfErrorCorrection(QRCodeFormat.HIGH);

Flutter is een krachtig mobiel ontwikkelplatform waarmee je snel mooie gebruikersinterfaces kunt bouwen. Je kunt het qrCode pakket uit de Dart pub repository gebruiken om qr codes te maken die tekst, afbeeldingen, of websiteadressen bevatten. De qr code wordt weergegeven als een afbeelding waarvan je optioneel de breedte en hoogte kunt opgeven. Je kunt ook het uiterlijk van de qr code bepalen door verschillende eigenschappen in te stellen. Het niveau van foutcorrectie dat u wilt gebruiken is ook configureerbaar.

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

 

Het maken van een kaart in Flutter is heel eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is de volgende code toe te voegen aan je main.dart bestand:

import ‘package:flutter/material.dart’; 
void main() => runApp(MyApp());    

/// This Widget is the main application widget.  

class MyApp extends StatelessWidget {  @override
Widget build(BuildContext context) { 
return MaterialApp( 
home: Scaffold( 
appBar: AppBar(title: Text(‘Flutter Card’)),   

body: GoogleMap(initialCameraPosition: CameraPosition: CameraPosition(target: LatLng(0, 0)),),

Zoals je kunt zien heb je een Google Maps plugin nodig in Flutter en de code hierboven.Ook kan je de officiële Google Maps website gebruiken om je eigen aangepaste kaart te maken.  Om dat te kunnen doen heb je een Google account nodig om de Google Maps app te openen. Als je geen Google account hebt moet je die aanmaken, dat doe je door op het icoontje te klikken in Google naast “afbeeldingen”. 

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Om een rij scrollbaar te maken in Flutter, moet je de Scrollbar widget toevoegen. De Scrollbar widget wordt gebruikt om een visuele indicatie te geven van hoeveel inhoud wordt gescrold binnen een bepaalde weergave. Het stelt gebruikers ook in staat om de thumb of de padding te slepen om door de inhoud te scrollen.

Om de Scrollbar widget toe te voegen, open je het pubspec.yaml bestand van je project en voeg je de volgende regel toe:

scrollbar: ^0.13.0

Na het toevoegen van deze regel, voer je een update uit in Flutter. Dit zal ervoor zorgen dat je project de allerlaatste afhankelijkheden heeft geïnstalleerd.

Nu moet je het main format file van je app openen (meestal genaamd _main.dart ) en voeg je de volgende code toe:

import ‘package:scrollbar/scrollbar.dart’;
void main() {
Widget row= new row(
Scrollbar scrollBar = new Scrollbar(height: 50.0, child: row);

In de bovenstaande code importeren we de Scrollbar widget en maken we er een nieuwe macht van. We specificeren ook de hoogte van de schuifbalk (in pixels). Tenslotte voegen we de schuifbalk toe aan onze row-widget. Als je nu je app opstart, zou je een schuifbalk moeten zien verschijnen aan de onderkant van het scherm. Je kunt deze gebruiken om door de inhoud van die rij te scrollen.

Als je de schuifbalk aan de linkerkant wilt plaatsen van de rij, kan je de volgende code gebruiken:

scrollBar: ^0.13.0
scrollBar: left

Na het toevoegen van deze regel, voer je een update uit in Flutter en dan zou je app nu een scrollbar aan de linkerkant van het scherm moeten hebben.

Hoe verberg je de scrollbar in Flutter?

Als je de scrollbar in Flutter wilt verbergen, kun je de volgende code gebruiken:

scrollBar: hidden

Na het toevoegen van deze regel, voer je weer een update uit in Flutter en dan zou je app nu een verborgen scrollbar moeten hebben. 

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Om een verticale scheidingslijn te maken in Flutter, kun je de Separator widget gebruiken. Deze widget is beschikbaar in de Widget Library en biedt een eenvoudige manier om een verticale lijn toe te voegen tussen twee widgets. 

Om de Separator widget te gebruiken voeg je deze eerst toe aan je lay-out. Je kunt dit doen door het toe te voegen aan de jumbotron package in je main.dart bestand:

import ‘package:flutter/material.dart’;
void main() => runApp(const MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
static const String _title = ‘Flutter Code Sample’;
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: _title,
home: Scaffold(
appBar: AppBar(title: const Text(_title)),
body: const MyStatelessWidget(),
class MyStatelessWidget extends StatelessWidget {
const MyStatelessWidget({Key? key}) : super(key: key);
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Container(
padding: const EdgeInsets.all(10),
child: Row(
children: [
Expanded(
child: Container(
decoration: BoxDecoration(
borderRadius: BorderRadius.circular(10),
color: Colors.deepPurpleAccent,

De widget separator neemt twee argumenten: een decoration en een child. Het argument decoration is een widget dat wordt gebruikt om de separator te stylen. Het child argument is de widget die onder het separator wordt weergegeven.

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Je kunt Flutter verbinden met een aantal verschillende apparaten en platforms. 

Zo kan je bijvoorbeeld een USB-kabel gebruiken om je Android-apparaat aan te sluiten op je computer, of de Android Debug Bridge (ADB) tool gebruiken om je Android-apparaat aan te sluiten op je ontwikkelmachine. Tot slot kun je het Flutter driver pakket gebruiken om de Flutter app te verbinden met een fysiek apparaat of een emulator.

Wat kan ik met Flutter connecten?

Je kunt Flutter verbinden met een aantal verschillende apparaten en platforms, zo kan je Flutter verbinden met een bestaande app of aan je apparaat zelf. Door Flutter te verbinden met een bestaande app hoef je niet de code opnieuw aan te maken aangezien Flutter het ondersteunt. 

Ook kan je de iOS Simulator app gebruiken om je Flutter app op je iOS-apparaat aan te sluiten of de Android Debug Bridge (ADB) tool gebruiken om je Android-apparaat aan te sluiten.

Kan ik Flutter gebruiken met mijn bestaande code?

Ja, dat kan! Flutter is ontworpen om compatibel te zijn met bestaande code, dus je kunt het eenvoudig toevoegen aan je bestaande app. Je code zal blijven werken terwijl je er Flutter functies aan toevoegt. Bovendien kun je de Dart-taal en het Flutter-framework gebruiken om nieuwe apps vanaf nul te bouwen.

Welke programmeertaal taal ondersteunt Flutter?

Flutter ondersteunt zowel de programmeertaal Dart als de programmeertaal Kotlin. Je kan ervoor kiezen om een van beide talen gebruiken om je app te ontwikkelen, maar je kan er ook voor kiezen om beide talen te gebruiken.

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Zoomtext is een makkelijke manier om je tekst te laten opvallen. Om een zoomtext toe te voegen, wikkel je tekst in een `Text` widget en specificeer de `zoom` eigenschap. Bijvoorbeeld:

import ‘package:zoom widget/zoom_widget.dart’;
Zoom(
maxZoomWidth: 1800,
maxZoomHeight: 1800,
child: Center(
child: Text(“Hello world!!”),

Je kunt elke waarde tussen 0.0 en 100.0 gebruiken om de grootte van de tekst te regelen. Ook kan je er voor zorgen dat je kan dubbeltikken om uit het plaatje te gaan, dat doe je als volgt: 

import ‘package:flutter/material.dart’;
import ‘package:matrix_gesture_detector/matrix_gesture_detector.dart’;
class ZoomableWidget extends StatefulWidget { final Widget child;
const ZoomableWidget({Key key, this.child}) : super(key: key);
@override
_ZoomableWidgetState createState() => _ZoomableWidgetState();
class _ZoomableWidgetState extends State{
Matrix4 matrix = Matrix4.identity();
Matrix4 zerada = Matrix4.identity();
@override
Widget build(BuildContext context)
{ return GestureDetector( onDoubleTap:
(){ setState(() { matrix = zerada;

Wil je een Flutter developer inhuren? Klik op flutter developer inhuren om hier meer over te lezen.

 

Het insluiten van een webpagina in Flutter is eenvoudig. Alles wat je hoeft te doen is de WebView widget te gebruiken en de URL van de webpagina op te geven die je wilt insluiten. Als eerst open je main.dart en dan doe je als volgt:

import ‘package:flutter/material.dart’;
import ‘home_page.dart’;
void main() {
runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: ‘Flutter Demo’,
theme: ThemeData(
primarySwatch: Colors.blue,
visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,

Daarna maak je een nieuwe home_page.dart file en schrijf je de volgende code:

import ‘package:flutter/material.dart’;
class HomePage extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text(“Home Page”),

In de bovenstaande voorbeelden sluiten we een webpagina in die zich in de map /android_assets/ bevindt. Je kunt ook een absolute URL gebruiken, of een relatieve URL. 

Wil je meer weten over Flutter? Lees dan ons volgende artikel: https://brixxs.com/faq/waarom-flutter-app-ontwikkeling-gebruiken/

Om een Post request in Flutter te maken, moet je de Post Request klasse gebruiken. Een post request kan worden gemaakt door de URL van de webpagina waarnaar je wilt posten in te voeren, evenals de gegevens die je wilt meesturen met het verzoek.

Je kan ook een Post Request aanmaken door een instantie van de HttpClient klasse in te geven. De HttpClient klasse verschaft een set van methodes die je toestaan om verzoeken te versturen en antwoorden te ontvangen van web servers. Je kan meer leren over het gebruik van de HttpClient klasse op Google’s Developer website.

Zodra je een Post Request in Flutter hebt gemaakt, kun je de send methode aanroepen om het naar de server te sturen. Als alles goed gaat, zal je app ontvang een antwoord van de server dat de status van het verzoek en de verzonden gegevens zal bevatten.

Als je meer wilt leren over het maken van een Post Request in Flutter, kun je kijken op de Developer-website van Google. Daar vindt u gedetailleerde documentatie over het maken van Post Requests, evenals codevoorbeelden die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan.

Wil je een Flutter developer inhuren? Klik op flutter developer inhuren om hier meer over te lezen.

Er zijn twee manieren om animaties toe te voegen aan de Flutter app. De eerste manier is om de Animation controller te gebruiken en de tweede manier is om de Animated Widget te gebruiken. 

Maar waarvoor gebruik je ze? 

De Animation controller stel je in staat om de animatie te besturen door het specificeren van de duur, afspeelrichting, en andere eigenschappen. De Animation controller is een animatie object die een nieuwe waarde genereert wanneer de hardware klaar is voor een nieuwe frame. 

De Animated Widget staat je toe om een widget te maken die automatisch animeert wanneer bepaalde eigenschappen veranderen.

Beide klassen zijn onderdeel van het flutter.animation pakket.

Hoe voeg je overgangen tussen pagina’s toe?

In Flutter worden overgangen tussen pagina’s “routes” genoemd. Om een route toe te voegen, moet je eerst een PageRoute object maken. Het PageRoute-object definieert de animatie die zal worden gebruikt om de overgang tussen pagina’s te maken.

Er zijn twee soorten PageRoute-objecten: Material Page Route en Cupertino Page Route. Material Page Route wordt gebruikt voor Material Design-apps en Cupertino Page Route wordt gebruikt voor iOS-apps. Om een route toe te voegen, roep je de Navigator.push methode op en geef je het PageRoute object door. Bijvoorbeeld:

Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context) => MyNewPage()));

 

Er zijn een paar belangrijke zaken om in gedachten te houden bij het onderhouden van een Flutter app:

 • Houd de codebase schoon en goed georganiseerd. Dit maakt het makkelijker om nieuwe functies toe te voegen en bugs op te lossen.
 • Schrijf tests! Dit bespaart je een hoop tijd en hoofdpijn op de lange termijn.
 • Zorg ervoor dat je dependencies up to date zijn. Flutter is voortdurend in ontwikkeling en voegt nieuwe functies toe, dus je wilt er zeker van zijn dat je app de nieuwste en beste gebruikt. De third party components kunnen dus verouderd zijn, en deze moeten ook allemaal bijgewerkt worden.

Naast de onderhoud van de Flutter app wat zijn meer de voordelen van het gebruik van Flutter?

Enkele van de voordelen van het gebruik van Flutter zijn:

 • Verhoogde efficiëntie en productiviteit. Flutter’s hot reload functie stelt je in staat om wijzigingen aan te brengen in je code en direct de resultaten te zien, zonder dat je de app opnieuw hoeft op te starten. Dit kan je veel tijd besparen tijdens de ontwikkeling.
 • Lagere ontwikkelingskosten. Omdat Flutter-apps kunnen worden ontwikkeld voor zowel iOS als Android, kunt u mogelijk uw ontwikkelingskosten verlagen door een enkele codebase te delen tussen platforms.
 • Een snelle en responsieve gebruikersinterface. De ingebouwde widgets van Flutter zijn ontworpen om snel en responsief te zijn, zodat uw gebruikers nooit hoeven te wachten tot uw app hen heeft ingehaald.

Een Flutter app drawer is een platform-onafhankelijk component waarmee je eenvoudig mooie gebruikersinterfaces kunt bouwen. Het wordt mogelijk gemaakt door Google Skia’s grafische engine en maakt gebruik van dezelfde fundamentele renderingstechnieken als Chrome en Android. Dit maakt het gemakkelijk om uw bestaande app te porten of een nieuwe vanaf nul te maken met Flutter. Je kunt ook een van de beschikbare pakketten van derden gebruiken om meer functionaliteit aan uw app toe te voegen. Drawers worden vaak gebruikt om te navigeren tussen verschillende secties van een app, zoals een instellingenmenu of een kaartweergave. Ze kunnen ook worden gebruikt om toegang te bieden tot veelgebruikte acties, zoals zoeken of delen.

De Flutter app structuur is ontworpen om uitbreidbaar en schaalbaar te zijn. Het framework is georganiseerd in een aantal lagen, elk met een specifiek doel. De onderste laag is de rendering laag, die al het tekenen en samenstellen van widgets op het scherm afhandelt. Daarboven is de animatie en graphics laag, die alle animaties en graphics binnen de app afhandelt. Tenslotte is er de applicatielaag, die alle code bevat voor de logica en het gedrag van je app.

De gelaagde aanpak van Flutter stelt ontwikkelaars in staat om elk deel van de app eenvoudig aan te passen zonder de hele codebase te hoeven veranderen. Bijvoorbeeld, als je een nieuwe widget aan je app wilt toevoegen, kun je gewoon een nieuwe widget klasse maken en deze toevoegen aan de rendering laag. Op dezelfde manier, als je een nieuwe animatie wilt toevoegen, kun je gewoon een nieuwe animatieklasse maken en deze toevoegen aan de animatielaag. Deze flexibiliteit maakt Flutter een ideaal platform voor het ontwikkelen van hoogwaardige, responsieve app.

Wil je meer lezen over Flutter, klik dan op de volgende pagina: https://www.linkedin.com/learning/topics/flutter

Het maken van badges op Flutter is eenvoudig en gemakkelijk. Je kunt de Material Design Widgets bibliotheek gebruiken om badges te maken. Het proces is als volgt:

Ten eerste moet je de volgende dependency toevoegen aan je pubspec.yaml bestand:

 • dependencies:
 • flutter:
 • sdk: flutter
 • material_design_icons_flutter: ^0.17.0

Dan kunt u de Badge widget als volgt gebruiken:

 • Badge(child: Icoon(Icoon.meldingen)) // Voegt een punt-badge toe met een Icoon-kind (bijv. notificaties).
 • Badge(icoon: Icoon(Iconen.meldingen)) // Voegt een badge toe met een Icoontje erin

(b.v. meldingen).

 • Badge(kind: Tekst(’99+’)) // Voegt een badge toe met tekst erin (bijv. 99+).

Je kunt ook de BadgeIconButton widget gebruiken om badges te maken die reageren op invoer van de gebruiker:

 • BadgeIconButton(icon: Icon(Icoon.notifications), onPressed: () {}) // Een knop met een badge en een icoon die reageert op invoer van de gebruiker (bijv. meldingen).

Flutter is gebruikt om een aantal bekende apps te maken, waaronder de Hamilton-app. Andere bekende apps die met Flutter zijn gebouwd zijn onder andere Alibaba, Google AdWords, en Reflectly.

Flutter is een zeer veelzijdig platform dat kan worden gebruikt om een grote verscheidenheid aan apps te maken. Of je nu op zoek bent naar een eenvoudige utility app of een complexe business app.

Bij Brixxs hebben we honderden apps op Flutter gebouwd, met name gericht op bedrijfapps.