Een veel gestelde vraag betreft min/max contract en arbeidsovereenkomst


Wat is de arbeidsomvang van een min/max contract?

Dit kan onduidelijk zijn bij een min/max contract. De arbeidsomvang kan van belang zijn bij ziekte. Op hoeveel uren loon heeft de zieke werknemer dan recht? Als hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt, geldt het rechtsvermoeden. Het rechtsvermoeden houdt in dat men uitgaat van een arbeidsduur die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden (de referteperiode).

Bron : Wat is de arbeidsomvang van …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over arbeidsovereenkomst

De werkgever en de werknemer spreken een minimum aantal werkuren af. Het aantal uren wat daarboven uitkomt werkt de werknemer op oproepbasis. De werknemer is hierbij verplicht gehoor te geven aan deze oproep. Hij is echter niet verplicht gehoor te geven aan de oproep indien dit oploopt tot boven het maximaal aantal afgesproken uren.

Bij dit contract kan een werkgever werknemers inschakelen wanneer er werk is. Anderzijds zijn werknemers hierbij bereid daarop in te gaan en alleen komen werken en betaald krijgen wanneer er werk is. Een werknemer kan worden ingezet als er werk beschikbaar is en wordt in principe alleen beloond voor de gewerkte uren.

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Deze regeling bepaalt dat automatisch een vast contract ontstaat na drie tijdelijke contracten en/of nadat een een keten van tijdelijke contracten 24 maanden heeft geduurd. De keten is gebroken zodra er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit. Er mag dan opnieuw worden begonnen met tellen en dus een nieuwe keten gestart worden.

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand tussen een werkgever en een werknemer door een uitwisseling van aanbod en aanvaarding. De werkgever en de werknemer moeten het hiermee eens zijn over wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Dit kan onduidelijk zijn bij een min/max contract. De arbeidsomvang kan van belang zijn bij ziekte. Op hoeveel uren loon heeft de zieke werknemer dan recht? Als hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt, geldt het rechtsvermoeden. Het rechtsvermoeden houdt in dat men uitgaat van een arbeidsduur die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden (de referteperiode).

De werkgever mag bij een opzegverbod het dienstverband van de werknemer niet opzeggen. Er zijn twee soorten opzegverboden, de wegens opzegverboden en de tijdens opzegverboden.nDe wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. De werkgever mag het dienstverband niet opzeggen wegens lidmaatschap van een vakbond; het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen; het opnemen van recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof of het opnemen van ouderschapsverlof; bij de overgang van de onderneming naar een nieuwe werkgever; bij het niet willen werken op zondagen.

De wet bepaalt dat een werknemer zijn arbeid altijd persoonlijk moet verrichten. Hij of zij mag zich niet zomaar door een ander laten vervangen. Is dit wel het geval, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Met toestemming van de werkgever is het wel mogelijk om voor vervanging te zorgen. Dit kan echter alleen op incidentele basis het geval zijn, anders is er geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst. De werknemer kan in een arbeidsovereenkomst alleen een natuurlijk persoon zijn. De werkgever daarentegen kan een rechtspersoon zijn, maar in het geval van een eenmanszaak kan hij ook een natuurlijk persoon zijn.

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald bedrijf. Hierin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, salaris(schalen), vakantiedagen, pensioenregelingen, veiligheid, verlof en meer.

Een CAO is een afspraak tussen werknemer en werkgevers welke wordt afgesloten door vakbonden en de werkgeversorganisatie). Over arbeidsvoorwaarden bestaan inderdaad allerlei wetten, maar de afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan de afspraken in de wet. Zo kan er in de CAO een hoger loon worden afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Daarnaast staan er in een CAO afspraken die niet in de wet zijn opgenomen, zoals opleiding. Als er sprake is van een CAO dan is deze leidend en niet de wetgeving.