Een veel gestelde vraag betreft pensioen en arbeidsvoorwaarden


Wat betekent uitruil van pensioen?

Bij een pensioenregeling zijn er vaak uitruil- of keuzemogelijkheden met betrekking tot het pensioen. Op deze manier is het pensioen aan te passen aan de eigen wensen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de pensioenregeling. Zo kan het mogelijk zijn eerder of juist later met pensioen te gaan, met deeltijdpensioen te gaan of om te kiezen voor eerst een hogere en later een lagere uitkering. Soms is er ook een optie om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen of om het ouderdomspensioen juist uit te ruilen tegen een nabestaandenpensioen.

Bron : Wat betekent uitruil van pensioen? …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over arbeidsvoorwaarden

De standaardregeling voor ouderschapsverlof gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat de werknemer normaal werkt gedurende een periode van zes maanden. Bij gebruikmaking van deze standaardregeling is de werkgever verplicht dit verzoek goed te keuren. De werkgever mag het verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang.

De wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. Op de tijdens opzegverboden bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo is beëindiging van het contract wel mogelijk als de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen), als de opzegging tijdens de proeftijd plaatsvindt, wanneer de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat wegens een dwingende reden en als de werkgever het contract opzegt wegen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

De werknemer betaalt een eigen bijdrage aan zijn werkgever als de auto van de zaak ook privé gebruikt mag worden. Deze eigen bijdrage mag weer worden afgetrokken van de bijtelling. De eigen bijdrage voor de auto van de zaak mag echter niet zo hoog zijn dat deze hoger uitvalt dan de bijtelling. Er kan dus geen negatief loon ontstaan want in dat geval is de fiscale bijtelling nihil.

Bij een pensioenregeling zijn er vaak uitruil- of keuzemogelijkheden met betrekking tot het pensioen. Op deze manier is het pensioen aan te passen aan de eigen wensen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de pensioenregeling. Zo kan het mogelijk zijn eerder of juist later met pensioen te gaan, met deeltijdpensioen te gaan of om te kiezen voor eerst een hogere en later een lagere uitkering. Soms is er ook een optie om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen of om het ouderdomspensioen juist uit te ruilen tegen een nabestaandenpensioen.

Dit kan in overleg met de werkgever, vanuit huis of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijk verzoek doen welke de werkgever alleen met een goede reden kan weigeren. Zon verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer werken bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers, de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hierin moet staan wat de gewenste ingangsdatum is en de gewenste werkplek. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op het verzoek. Doet hij dit niet, dan mag de werknemer gaan werken zoals in het verzoek aangegeven.

De Belastingdienst ziet een auto van de zaak als loon als deze ook privé wordt gebruikt. Voor dat privé gebruik moet een fiscale bijtelling (belasting) worden betaald. Deze loonbijstelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, in de meeste gevallen 25% maar voor milieuvriendelijke autos is dit lager. Als de auto alleen voor zakelijk verkeer wordt gebruikt of als er maar weinig privé kilometers worden gereden, dan hoeft er geen bijtelling te worden berekend. De gebruiker van de auto moet dan door middel van een kilometeradministratie kunnen aantonen dat er alleen zakelijk met de auto is gereden of door middel van een verklaring van geen privé gebruik kenbaar kunnen maken dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden.

Dit is het geval indien er sprake is van een onvoorziene acute situatie, zoals opkomende kiespijn of letsel. Dan kan de werknemer aanspraak maken op het zogenaamde calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit verlof is niet bedoeld voor een normale controle bij tandarts of huisarts.

Dit is voor iedereen individueel na te zoeken op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier wordt het geschatte bruto pensioen en AOW uitkering aangegeven en wat dat netto betekent. Ook kan daar worden opgezocht wat nabestaanden ontvangen na overlijden.

Dit kan effect hebben op de pensioengrondslag. privé gebruik van de auto van de zaak kan soms worden beschouwd als loon in natura. De auto als loon kan van invloed zijn op het pensioen.

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, bouwt hij gedurende een periode van maximaal zes maanden vakantiedagen op.