Een veel gestelde vraag betreft wetgeving en digitaal ondertekenen


Waar staat de afkorting eIDAS voor?

eIDAS staat voor “electronic IDentification Authentication and trust Services” Het is een vordering binnen de EU omtrent elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties

Digitaal ondertekenen

Eenvoudig, rechtsgeldig en snel documenten uploaden

Verzegeling van uw documenten, integriteit van uw opgestuurde documenten wordt bewaard

 Maak gebruik van ons portaal of integreer de API in uw eigen software

 Een audit-trail wordt bijgehouden van al uw opgestuurde documenten

 Verzoek digitale handtekening per mail. Verificatie via SMS-TAN of Muishandtekening

Digitaal ondertekenen- Brixxs

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Veel gestelde vragen over digitaal ondertekenen

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een
elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een
elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens
die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil
tussen een gewone elektronische handtekening en een
gekwalificeerde elektronische handtekening.

Digitaal ondertekenen kan je o.a. gebruiken voor .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .txt documenten. Het is wel belangrijk om een PDF reader te gebruiken voor het inlezen van de digitale ondertekening.

Wij garanderen dat jouw documenten encypt worden, zorgen voor het verificatieproces middels SMS-TAN en we houden een audit-trail bij van jouw opgestuurde documenten.

Digitaal ondertekenen is helemaal legaal. De Nederlandse Wet stelt de eisen vast omtrent digitaal ondertekenen. Daarnaast is digitaal ondertekenen opgenomen in de Europese Vordering eiDAS. Digitaal ondertekenen wordt wereldwijd erkent door veel landen, zowel binnen als buiten Europa.

Je bespaart kosten op papier, inkt, tijd en administratie. Op deze manier heb je meer tijd om je focussen op andere werkprocessen.

Ja, via ons portaal kunt u gemakkelijk gebruik maken van de webapplicatie. Je hebt alleen internetverbinding nodig.

Tijdens het ondertekeningproces leggen we in elke stap elektronisch bewijsmateriaal vast, vanaf het moment dat het bericht wordt afgeleverd tot aan de ondertekening van het document. We gebruiken een officiële tijdstempelautoriteit om de integriteit van het document te waarborgen.

Contracten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), acceptaties van voorstellen, wijzigingsopdrachten, advertentiebewijzen, onkostendeclaraties, inkooporders, huur- / leaseovereenkomsten, overeenkomsten met onafhankelijke contractanten, urenstaten en nog veel meer.

Verzegeling van het document houdt in dat jouw document niet achteraf aangepast is en het linkt de identiteit van de ondertekenaar aan het document.

Je kunt gebruikt maken van onze eigen certificaat van Brixxs. Dit betekent dat het document dus door onze sleutels worden ondertekend.