Een veel gestelde vraag betreft gebruikelijkheidstoets en werkkostenregeling


Waar let ik op bij de gebruikelijkheidstoets?

Bij de gebruikelijkheidstoets kijkt u in ieder geval naar de soort vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen en de waarde ervan en de hoogte van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen en wie de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen krijgen.

De vraag of tariefvoordeel een doorslaggevende rol speelt bij de aanwijzing als eindheffingsloon De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. Als u twijfelt, doet u het volgende:

U beoordeelt de aanwijzing als eindheffingsloon van iedere vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling op gebruikelijkheid.

Toets de aanwijzing in ieder geval aan de bovenstaande 3 criteria. U beoordeelt in de loop van het kalenderjaar het totaal van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Als dit totaal meer dan 30% ongebruikelijk is, is het bedrag boven de 30%-grens loon van de werknemer. Dat kan dus ook al bij de eerste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling het geval zijn. Als wij vinden dat de aanwijzing als eindheffingsloon van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ongebruikelijk is, moeten wij dat aantonen. U kunt dan toelichten waarom de aanwijzing als eindheffingsloon toch gebruikelijk is.

Voorbeeld

U geeft enkele werknemers ieder jaar een belaste bonus van € 6.000. Netto krijgen deze werknemers dan elk ongeveer € 3.000. Dit jaar geeft u dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar dan onbelast. Iedere werknemer krijgt dan netto € 6.000. U mag de bonus dan niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

Bron : Waar let ik op bij …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over werkkostenregeling

Dit vormt een beperking binnen de werkkostenregeling. Hierbij mag de waarde van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% hoger zijn dan wat gebruikelijk is in overige overeenkomstige omstandigheden. Het is aan de werkgever om per vergoeding of verstrekking te toetsen of deze gebruikelijk is. Als de vergoeding of verstrekking meer dan 30% hoger is dan gebruikelijk, dan komt deze vergoeding of verstrekking bij het te belasten loon van de werknemer. De gebruikelijkheidstoets is ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling te beperken.

De werkgever berekent zelf wanneer er eindheffing werkkosten moet worden afgedragen. Dit wordt door de Belastingdienst ontvangen middels de loonaangifte. Uit de administratie moet duidelijk blijken welke vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers zijn gedaan. Deze kosten moeten benoemd worden als gerichte vrijstelling, nihil-waardering, intermediaire kosten of kosten ten laste van de vrije ruimte.

Als de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders verstrekt, is dat loon. Dit loon is wel als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte. De waarde hiervan is het bedrag dat de werkgever voor de werknemer per loontijdvak stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. De uitkering hiervan is onbelast. Als de werknemer zelf een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is de vergoeding hiervan loon van de werknemer. Maar ook in dit geval geldt dat het eindheffingsloon onder te brengen is in de vrije ruimte en dat de uitkering onbelast is.In het geval van een ongevallenverzekering wordt deze door de werknemer zelf afgesloten. De vergoeding van de premie is loon van de werknemer, maar dit loon kan ook als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte. Als de werkgever deze verzekering voor de werknemer heeft afgesloten en hiervoor ook de premie betaalt, dan is de aanspraak voor de werknemer onbelast. Een eventuele uitkering is wel belast.

Alleen als de cadeaubon valt buiten de relatie werkgever-werknemer kan deze cadeaubon belastingvrij vergoed worden omdat er dan geen sprake is van een verband met een dienstbetrekking. Een geschenkbon vormt geen loon indien het een persoonlijke attentie betreft in een situatie waarbij anderen ook een attentie zouden geven (zoals een cadeau bij ziekte), als er geen geld of een waardebon gegeven wordt of als de factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie niet hoger is dan € 25. Een cadeaubon voldoet cumulatief niet aan bovenstaande voorwaarden en daarom is de bon loon. Het zal dan moeten worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen die voor de loonheffingen niet zijn belast en dus geen invloed hebben op de vrije ruimte van 1,2%.

De gebruikelijkheidstoets is vanaf 1 januari 2016 aangescherpt. Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling is niet langer gebruikelijk als deze meer dan 30% afwijkt van eerder overeengekomen omstandigheden. Van belang hierbij zijn de hoogte van de kosten, de aangewezen vergoeding en de behandeling van deze vergoedingen de toepassing van de werkkostenregeling. Daarnaast is het belangrijk dat er gekeken wordt of collega’s of werknemers van andere ondernemingen in dezelfde omstandigheden ongeveer dezelfde vergoeding ontvangen.

Dit onderscheid is vaak moeilijk te maken. De werkgever zal met name bij representatieve uitgaven kritisch moeten beoordelen van welke kosten er precies sprake is. De bewijslast en beoordeling tot het karakter van intermediaire uitgaven ligt bij de werkgever als inhoudingsplichtige.Om een eventuele discussie met de Belastingdienst te voorkomen, is het aan te raden om de werknemer de naam van de werkgever op de factuur te laten zetten wanneer hij kosten moet voorschieten. Deze tenaamstelling zal meer duidelijkheid geven dat het om intermediaire kosten gaat. Ook voor BTW-doeleinden is dit de juiste manier aangezien de werkgever anders wellicht de BTW niet (geheel) kan terugvragen.

Dit geldt voor voorzieningen op de werkplek waarbij het niet gebruikelijk is dat deze ergens anders gebruikt zullen worden, zoals bijvoorbeeld de werkplek zelf, een kopieerapparaat, en dergelijke. Ook is dit van toepassing op kleding die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt welke uitsluitend geschikt is om tijdens werktijd te dragen of wanneer deze kleding achterblijft op de werkplek. Verder geldt de nihil waardering voor consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd.

Bij de gebruikelijkheidstoets kijkt u in ieder geval naar de soort vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen en de waarde ervan en de hoogte van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen en wie de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen krijgen.

De vrije ruimte wordt ook wel het algemeen forfait het werkkostenbudget of de werkkostenruimte genoemd. Een werkgever mag op jaarbasis maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. De werkgever verantwoordt deze kosten op collectief werkgeversniveau en hoeft deze niet meer per individuele werknemer te toetsen.