Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld (3) volmacht document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Hierbij stelt:

 

Partij 1. Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2 Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Artikel 1

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een contracten inzake de VVE (naam van de VVE). Uitgezonderd hiervan is (omschrijving van eventuele uitsluitingen van de volmacht, u kunt bijvoorbeeld zorgen dat er namens u gesproken kan worden, maar dat uiteindelijke contracten wel dor u zelf getekend dienen te worden.)

 

Artikel 2

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum). Handtekening volmacht gever

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.