Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld (3) bezwaarschrift ontslag document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld 3

 

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag opstaande voet aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U geeft als reden van het ontslag op staande voet onenigheid met mijn collega ___(naam). Echter is deze onenigheid niet vanuit mij ontstaan en heb ik mij afstandelijk gehouden van enige uitingen. Daarom ben ik van mening dat dit ontslag op staande voet op een misverstand berust.

 

Ik verzoek u dan ook nader onderzoek in te stellen en zowel mij als mijn collega te ondervragen.

 

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om het aangezegde ontslag te heroverwegen en mij zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk te berichten.

 

Wanneer u binnen de 5 werkdagen niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op kan pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.