Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld (2) bezwaarschrift ontslag document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld 2

 

Geachte heer/ mevrouw __(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij ontslag aanzegt, wil ik hierbij bezwaar tekenen tegen het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

 

U heeft mij geïnformeerd dat u mijn ontslag aanzegt omdat u niet tevreden bent over mijn presteren. U heeft mij echter tijdens mijn eerdere functioneringsgesprekken nimmer geïnformeerd over enige ontevredenheid. In tegendeel, ik heb de laatste 3 jaar enkel positieve beoordelingen van u ontvangen. Daarnaast heb ik begrepen dat u voor mijn ontslag geen succesvolle ontslag vergunning heeft aangevraagd.

 

Om bovenstaande redenen ben ik van mening dat een ontslag op grond van onvoldoende presteren niet rechtsgeldig is.

 

Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om het ontslagvoornemen te heroverwegen en mij schriftelijk te bevestigen dat mijn huidige arbeidsovereenkomst in stand zal blijven. Zoals ik u reeds mondeling heb medegedeeld, zal ik mij beschikbaar houden voor werkzaamheden.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.