Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld voorbeeld verkoopovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld verkoopovereenkomst

 

Partijen:

 

__(Naam verkoper), wonende te __(postcode verkoper), __(straat en huisnummer verkoper), te __(plaats verkoper), hierna aangeduid als “verkoper”,

 

En

 

__(Naam koper), wonende te __(postcode koper), __(straat en huisnummer koper), te __(plaats koper), hierna aangeduid als “koper”,

 

In aanmerking nemende dat:

ü  Verkoper in het rechtsgeldige bezit is van ___(omschrijving product);

ü  Het product in deze staat verkeert: ___(omschrijving van de staat van het product)

ü  Verkoper dit product wenst te verkopen aan koper;

ü  Koper dit product wenst te kopen.

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1 Omschrijving product

Het product betreft een ___(omschrijving van het product, eventuele serienummers, kentekens, typenummers, enzovoorts. Geef een zo duidelijk mogelijk omschrijving ervan).

 

Artikel 2 Staat van het product

Het product is in de volgende staat ___(omschrijving van de staat van het product, nieuw, zo goed als nieuw, tweedehands, oud. Geef een goede omschrijving van de staat, doe eventueel foto’s als bij lage erbij, geef aan of er beschadigingen op het product zitten en zo ja waar)

 

Artikel 3 Betaling

Koper betaalt een bedrag van __(bedrag) voor de koop van het product als omschreven in artikel 1. Dit bedrag wordt in 3 termijnen betaald te weten:

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)

__(bedrag), __(datum)

 

Artikel 4 Levering

Verkoper levert het product af bij koper op het volgende adres: __(adres voor de levering).

De datum van levering is: ___(datum).

 

In tweevoud opgemaakt en getekend te __(plaats), op __(datum),

 

Handtekening                                                                   Handtekening

Naam verkoper                                                                 Naam Koper

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?