Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld volmacht document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Hierbij stelt:

 

Partij 1. Naam partij 1 (volmacht gever), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 1 (volmacht gever),

 

Partij 2 Naam partij 2 (gevolmachtigde), gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen partij 2 (gevolmachtigde),

 

aan als gevolmachtigde.

 

Artikel 1

Voor de volgende zaken krijgt gevolmachtigde de zeggenschap om namens volmacht gever en in plaats van volmacht gever op te treden.

 

Het verzorgen van de financiën en de bank transacties.

 

Artikel 2

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, uitgezonderd bankboekingen van 1.000 EURO of hoger.

 

Artikel 3

Gevolmachtigde krijgt een boete van 500,- indien de belangen van volmachtgever worden geschaad.

 

Artikel 4

De volmacht geldt van (datum) tot (datum).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum). Handtekening volmacht gever

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.