Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld Tijdelijke leaseovereenkomst

 

 

  1. (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

  1. (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

Werknemer verklaart tijdens de afwezigheid van (naam werknemer) tijdelijk de lease auto ter beschikking gesteld te hebben gekregen. De auto is ter beschikking gesteld per (datum).

 

Merk en type                                    : (merk en type lease auto)

Kenteken                                            : (kenteken lease auto)

Kilometerstand                                 : (kilometerstand lease auto)

 

Artikel 2

Eventuele boetes zullen worden ingehouden op het Netto salaris. De auto wordt opgegeven bij de belastingdienst voor eventuele bijtelling.

 

Artikel 3

Het eigen risico en/ of de schade welke verwijtbaar is aan werknemer zal worden ingehouden op het eerstvolgende Netto salaris.

 

Artikel 4

De lease auto is ter beschikking gesteld voor enkel en alleen zakelijke ritten. Het is de werknemer niet toegestaan om de auto voor privédoeleinden te gebruiken.

 

Artikel 5

Wijzigingen en/of aanvullingen die betrekking hebben op deze overeenkomst dienen direct te worden gemeld en schriftelijk door zowel werkgever als werknemer te worden bevestigd.

 

Artikel 6

Werknemer draagt het volle risico van de lease auto gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de werknemer is gesteld. In geval van schade zal het eigen risico worden doorberekend aan werknemer met een maximum van 150 (zegge honderd en vijftig euro) per gebeurtenis. In geval van schade dien de werknemer binnen 48 uur de schade formulieren compleet ingevuld aan de leasemaatschappij en de werkgever ter beschikking te stellen.

 

Artikel 7

De lease auto is en blijft ten alle tijden eigendom van de leasemaatschappij.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                            Handtekening werknemer

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.