Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld studiekostenregeling overeenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld opleidingsovereenkomst met terugbetalingsregeling

 

Ondergetekenden:

 

Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 

De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

 

bevestigen hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

Studie / Opleiding:

Werknemer gaat gedurende zijn uitzendovereenkomst met de werkgever  de hieronder beschreven opleiding volgen:

 

Naam opleiding                   :

Startdatum                           :

Einddatum                            :

Kosten opleiding                : €

Examengeld                        : €

Boekengeld                         : €                           

Totale kosten                      : €

 

Wanneer de opleiding niet met goed gevolg wordt doorlopen, door onvoldoende aanwezigheid of bij klachten van het opleidingsinstituut, wordt de opleiding gestaakt en is de werknemer verplicht alle bovengenoemde kosten terug te betalen aan de werkgever .

 

Indien de werknemer niet slaagt voor het examen zal de werkgever eenmalig de kosten betalen van een herexamen. Eventuele extra herexamens komen volledig voor rekening van de werknemer.

 

Studiebeding:

De opleiding zal geheel betaald worden door de werkgever. Daar tegenover staat een evenredige terugbetalingsregeling indien de werknemer uit dienst treedt binnen( periode).

 

De terugbetalingsregeling ziet er als volgt uit;

  • Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de volledige opleidingskosten (100%).
  • Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van de helft (50%) van de opleidingskosten.
  • Indien de werknemer binnen (periode) stopt met werken in dienst van de werkgever, geldt een terugbetaling door de werknemer aan de werkgever ter hoogte van een kwart (25%) van de opleidingskosten.

 

Indien de uitzendovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd geldt er geen terugbetalingsregeling.

 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt.

Ondergetekende verklaart de inhoud voor gezien en akkoord, nadat de werknemer nogmaals op de consequenties is gewezen.

 

Datum:                                                                                                                   Plaats:

Naam werkgever                                                                                                 Naam uitzendkracht:

…………………………….                                                                                              ………………………………..

Handtekening                                                                                                      Handtekening

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.