Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld projectplan document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Onderdelen van een Projectplan

In een projectplan wordt alle informatie van het project gezet. Dit plan bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Project

  1. Algemene projectgegevens
  2. Risicoanalyse
  3. Organisatie
  4. Begroting
  5. Logboek

Algemene Projectgegevens

Projectleider: hier zet u de naam met eventueel de contactgegevens van de projectleider.

Projectleider: hier zet u de naam met eventueel de contactgegevens van de projectleider.

Projectleider: hier zet u de naam met eventueel de contactgegevens van de projectleider.

Probleemstelling: U geeft een duidelijke, korte, heldere omschrijving van de probleemstelling. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan het onderzoek dat moet worden uitgevoerd.

Doelstelling: U geeft een goed omschreven doelstelling van het project.

Nu vermeldt u de probleemstelling en de doelstelling van het project. Naast de probleem-en doelstelling geeft u de verwachte resultaten en de randvoorwaarden.

Project risicoanalyse

In de risico analyse worden de risico’s voor het project in kaart gebracht. Er wordt aangegeven wat de risico’s zijn en hoe deze zo veel mogelijk worden beperkt. Wanneer risico’s als aanvaardbaar worden gezien, wordt dit erbij gezet.

Projectorganisatie

In dit onderdeel wordt een beschrijving gegeven van de organisatie van het project. De organisatie bestaat bijvoorbeeld uit de opdrachtgever, uit de projectleider en uit de project medewerkers. D namen van deze personen worden in dit onderdeel genoemd. Ook de functie en eventueel de contact gegevens worden in het plan in dit onderdeel beschreven. Per project lid wordt aangegeven welke taken dit lid voor zijn rekening zal nemen. Ze is voor iedereen duidelijk wat door wie wordt gedaan.

 

Projectbegroting

In dit onderdeel worden de financiën in kaart gebracht. Welke financiële middelen zijn nodig om het project succesvol te laten zijn. In de begroting worden alle kosten vermeld, inclusief de kosten van de ingezette project medewerkers. Zo ontstaat een reëel beeld van de kosten van het betreffende project.

 

Logboek

In dit onderdeel wordt bijgehouden welke onderdelen wanneer zijn uitgevoerd. Lees meer informatie en voorbeelden van een logboek. In het logboek worden alle activiteiten in volgorde van uitvoer vermeld. De taken worden beschreven en de data waarop deze taken zijn uitgevoerd worden erin gezet. Zo kan men als men een evaluatie gaat doen, precies zien wat er wanneer is uitgevoerd tijdens de uitvoer van het project.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.