Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld projectovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever, afdeling opdrachtgever Straat en huisnummer opdrachtgever

Postcode en plaats opdrachtgever

 

Plaats, datum

Betreft: projectovereenkomst, eventueel aangevuld met projectnummer of projectnaam Geachte heer/ mevrouw (naam),

Hierbij sturen wij u de overeenkomst toe van de dienst die wij voor uw organisatie gaan verrichten. Onderstaande, in onderling overleg overeengekomen, gegevens hebben wij in ons bestand opgenomen.

 

Discipline: Omschrijving van het type werk, de achtergrond van het werk

 

Naam medewerker: Eventueel de naam van de betreffende medewerker/ zzp-er die de werkzaamheden uit gaat voeren bij de opdrachtgever.

 

Werkzaamheden: Hier geeft u een omschrijving van de werkzaamheden die de medewerker uit gaat voeren voor de opdrachtgever. Zorg ervoor dat u een duidelijke omschrijving geeft, zodat daar achteraf geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

 

Startdatum: De startdatum van het project dat u gaat uitvoeren Einddatum: De einddatum van het project dat u gaat uitvoeren Tarief: € (bedrag) per uur

Projecturen: (aantal) uur per week, dagen regulier op: (dagen) – hier geeft u aan voor hoeveel uur en op welke dagen de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. Het kan ook zo zijn dat er geen vaste uren en dagen zijn, dan kunt u hier totalen opgeven.

 

Projectnummer: Hier kunt u een projectnummer toekennen aan het project. Het kan ook zo zijn date r vanuit de opdrachtgever een projectnummer is bepaald.

 

Projectafspraken : Hier kunt u nog aanvullende afspraken van het project omschrijven.

 

Op onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden d.d. (datum van de deponering van uw algemene voorwaarden) van toepassing.

Wij verzoeken u de kopie van deze projectovereenkomst alsmede de kopie van onze algemene voorwaarden

d.d. 2 januari 2015 voor akkoord getekend te retourneren.

 

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en rekenen op een succesvolle samenwerking.

 

te (plaats), d.d. (datum)

 

 

Naam opdrachtnemer                                                                       Naam opdrachtgever

 

 

Handtekening opdrachtnemer                                                        Handtekening opdrachtgever

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.