Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld Plan van aanpak

Werknemersgegevens                                                 Werkgeversgegevens

Naam                                                                    Naam bedrijf

Adres                                                                    Adres

Postcode en plaats                                              Postcode en plaats

Telefoonnummer                                                 Telefoonnummer

BSN                                                                    Contactpersoon

Geboortedatum                                                  Contractnummer

 

Gegevens Arbodienst

Naam                                    vestiging                              Casemanagement

Telefoonnummer           Adres                                     Postcode en plaats

 

Opgemaakt op _____(datum opgemaakt)

 

Verzuimgegevens

Eerste arbeidsongeschiktheid dag _____(datum)

Verloop van het verzuim ____(peildatum, arbeidsongeschiktheid percentage)

 

  1. Einddoel Plan van Aanpak

In dit onderdeel omschrijven de werkgever en werknemer wat het einddoel is van het plan van aanpak. Dit wordt gedaan aan de hand van het advies dat de bedrijfsarts geeft tijdens het spreekuur bij de arts.

Het einddoel is vaak dat de werknemer de huidige functie hervat. De werkhervatting kan op korte termijn zijn, maar dit kan ook op de lange termijn zijn, ook na de periode van twee jaar.

 

Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor de hervatting van de werkzaamheden binnen de eigen functie, zal gekeken worden naar andere mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er naar een andere passende functie wordt gekeken binnen het bedrijf, of dat er naar mogelijkheden buiten het bedrijf gekeken wordt. Wanneer dit bij u van toepassing is kunt u zich indien gewenst laten adviseren en begeleiden door een arbeidsdeskundige. Hieronder staan de voorbeelden van het einddoel:

 

ü  Werkhervatting in eigen functie

ü  Gedeeltelijke werkhervatting in eigen functie

ü  Werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever

ü  Gedeeltelijke werkhervatting in een andere functie bij de eigen werkgever

ü  Gehele of gedeeltelijke werkhervatting bij een andere werkgever

ü  Ander einddoel, namelijk:

 

  1. Afspraken

Per probleemgebied uit de probleemanalyse worden de activiteiten beschreven, die zijn afgesproken om tot re-integratie van de werknemer te komen. Per activiteit wordt aangegeven wie de activiteit uitvoert en wat de planning ervan is.

 

  1. Evaluatiemomenten

In dit onderdeel staan de afspraken over data en tijden waarop de voortgang van het Plan van aanpak wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Zorg ervoor dat u een goed dossier aanlegt met alle informatie over het verzuim. De probleemanalyse, eventuele correspondentie tussen de werknemer en werkgever enzovoorts. In de evaluatiemomenten houdt u bij wanneer er wordt geëvalueerd en worden eventueel aanvullingen gemaakt op de bestaande documenten.

 

  1. Casemanager

Werkgever en werknemer wijzen samen een casemanager aan, die de voortgang van het Planvan aanpak bewaakt. De casemanager neemt het initiatief voor de vervolgacties en  vervolggesprekken en bewaakt of de afspraken worden nagekomen.

 

Gegevens casemanager:

Naam en functie, Adres en woonplaats, Telefoonnummer

 

Ondertekening

Namens werkgever                                                                                     Werknemer

Naam, Functie                                                                                             Naam, Functie

Datum                                                                                                          Datum

Handtekening                                                                                              Handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.