Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeel ziekte opbouwschema document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Opbouwschema

 

Werknemer                  :

Leidinggevende          :

Casemanager               :

 

 

Werknemer heeft zich sedert ___ ziek gemeld. Sindsdien heeft werknemer diverse gesprekken gehad en is gestart met bepaalde behandelingen die zouden kunnen helpen in het herstel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld____________________. Dit naar aanleiding van zijn privésituatie.

 

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is werknemer voor het eerst op ___ jl. naar de bedrijfsarts geweest voor het opstellen van een probleemanalyse. Tevens ook om te bepalen wat de beperkingen/ mogelijkheden van werknemer zijn en in hoeverre zij belastbaar is.

De bedrijfsarts heeft geconcludeerd dat werknemer momenteel _______________. Om die reden hebben werkgever en werknemer afgesproken dat er ______________. Tevens adviseert de bedrijfsarts om wekelijks op te bouwen met een uur per dag.

Vanwege bovenstaande redenen hebben werkgever en werknemer het plan van aanpak opgesteld en is in aanvulling op het plan van aanpak een opbouwschema gemaakt.

 

(Minimale) uren opbouw per week

 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal
 
 
 

 

Werkgever en werknemer zullen het opbouwschema wekelijks evalueren en daar waar nodig bijstellen. Indien noodzakelijk kan gedurende het re-integratietraject een gesprek bij de Bedrijfsarts worden gepland.

 

 

Datum ondertekening             :

Handtekening werknemer       :

 

Handtekening werkgever        :

(casemanager)

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.