Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

12345

Aanvraag

Loonheffingen

Verklaring geen privégebruik auto

Waarom dit formulier?

 

Hebt u een (bestel)auto van uw werkgever? Dan moet uw werkgever voor het voordeel dat u van het privégebruik hebt, een bedrag bij uw loon tellen (bijtelling). Over de bijtelling betaalt u belasting, zodat uw nettoloon lager wordt.

 

Als u met de (bestel)auto op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privé­ kilometers gaat rijden, dan kunt u met dit formulier een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Als u uw werkgever een kopie van

de verklaring geeft, laat hij de bijtelling voor het privégebruik van de (bestel)auto vanaf dat moment achterwege. Dat gebeurt dus niet met terugwerkende kracht.

Niet meer dan 500 privékilometers op kalenderjaarbasis

De grens van 500 privékilometers geldt voor een heel kalenderjaar.

Als u niet een heel kalenderjaar een (bestel)auto van uw werkgever hebt, dan moet u de gereden privékilometers herleiden naar een kalenderjaar.

 

Hebt u bijvoorbeeld drie maanden een (bestel)auto van uw werkgever en rijdt u daarmee in die drie maanden 150 privékilometers? Dan rijdt  u omgerekend naar een heel kalenderjaar 600 privékilometers. U vraagt géén Verklaring geen privégebruik auto aan.

Let op!

Hebt u het hele jaar een (bestel)auto van uw werkgever en rijdt u op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers? Dan betaalt u het hele jaar belasting voor het privégebruik, ook als u de auto het grootste deel van het jaar niet of nauwelijks voor privéritten gebruikt.

Op de achterkant van dit formulier staan voorbeelden die duidelijk maken hoe de bijtelling en het begrip ‘kalenderjaarbasis’ werken.

Bijzondere regelingen voor bestelauto’s

Hebt u een bestelauto van uw werkgever? Dan geldt er misschien een bijzondere regeling voor deze bestelauto. Soms mag u dan géén verklaring aanvragen. Vraag uw werkgever of er voor uw bestelauto een bijzondere regeling geldt. Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over de regelingen voor bestelauto’s.

Aantal privékilometers bewijzen

Als u een Verklaring geen privégebruik auto hebt, moet u overtuigend kunnen bewijzen dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privé­ kilometers hebt gereden met de (bestel)auto(’s) van uw werkgever. Dat kan bijvoorbeeld met een rittenregistratie. Bewaar uw rittenregistratie of ander bewijs daarom goed.

Invullen en terugsturen

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar: Belastingdienst/ Centrale invoer, Postbus 2538, 6401 DA Heerlen. Stuur geen bijlagen of specificaties mee. U ontvangt binnen acht weken bericht van ons.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

 

1         Uw gegevens

 

1a   Naam

 

1b   Adres

 

1c    Postcode en woonplaats

 

1d  BSN/sofinummer

 

1e  Telefoonnummer

 

2         Gegevens voor de verklaring

 

 

2a Kruis aan wat op uw situatie van toepassing is:

2b Jaar waarin de verklaring moet ingaan

Ik heb één vaste (bestel)auto van mijn werkgever met kenteken

Ik krijg één vaste (bestel)auto van mijn werkgever. Ik weet het kenteken nog niet. Geef het kenteken door, zodra u het weet. Gebruik daarvoor het formulier ‘Wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto’, dat u met de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ krijgt toegestuurd.

Ik heb meer dan één (bestel)auto van mijn werkgever die ik voortdurend afwisselend gebruik.

 

3         Ondertekening

 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik moet kunnen bewijzen dat ik niet meer dan 500 privékilometers met de (bestel)auto rijd.

 

Datum                                                                                                     Handtekening

 

Ruimte voor de Belastingdienst

Toelichting

 

U vraagt een Verklaring geen privégebruik auto aan als u weet of inschat dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de (bestel)auto(’s) van uw werkgever gaat rijden. Lees de volgende voorbeelden als u wilt weten wat 500 privékilometers op kalenderjaarbasis betekent.

 

Voorbeeld 1: U hebt de auto van de werkgever maar een deel van het kalenderjaar

U hebt van 1 januari tot en met 31 maart (3 maanden) een auto van  de werkgever. U rijdt in die periode 100 privékilometers met de auto. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 12/3 x 100 = 400 privé­ kilometers in totaal rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt, hoeft uw werkgever geen bijtelling bij uw loon te tellen. U vraagt een Verklaring geen privégebruik auto aan.

U rijdt in dezelfde periode geen 100, maar 200 privékilometers met de auto. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 12/3 x 200 = 800 privékilometers rijden. Als u uw loon per maand krijgt, moet uw werk­ gever in januari, februari en maart de bijtelling bij uw loon tellen.

U vraagt geen Verklaring geen privégebruik auto aan.

 

Voorbeeld 2: U krijgt in de loop van het kalenderjaar een andere auto van uw werkgever

U hebt van 1 januari tot en met 31 mei auto A van uw werkgever. Met deze auto rijdt u 550 privékilometers. Van 1 juni tot het eind van het jaar hebt u auto B van de werkgever. Met deze auto rijdt u niet privé. Uw werkgever moet voor beide auto’s bijtellen, omdat u op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. U vraagt geen

Verklaring geen privégebruik auto aan. Pas met ingang van het nieuwe kalenderjaar kunt u voor auto B een Verklaring geen privégebruik auto gaan gebruiken.

 

Alleen als u auto B ter beschikking krijgt van een nieuwe werkgever, kunt u in het kalenderjaar beslissen dat u voor de nieuwe auto geen bijtelling wilt en een verklaring aanvragen (zie voorbeeld 3).

 

Voorbeeld 3: U verandert in het kalenderjaar van werkgever U hebt van 1 januari tot en met 30 juni (6 maanden) een auto van werkgever A. U rijdt in die periode 350 privékilometers met de auto. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 12/6 x 350 = 700 privékilometers in totaal rijden. U rijdt op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers. Daarom moet werkgever A, als u uw loon per maand krijgt uitbetaald, van januari tot en met juni de bijtelling bij uw loon tellen. U vraagt voor auto A geen Verklaring geen privégebruik auto aan.

 

Van 1 juli tot en met 31 december (6 maanden) hebt u een auto van werkgever B. U rijdt in die periode 100 privékilometers met de auto. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 12/6 x 100 = 200 privé­ kilometers in totaal rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt, hoeft werkgever B geen bijtelling bij uw loon te tellen. U vraagt voor auto B een Verklaring geen privégebruik auto aan.

Voorbeeld 4: Achteraf blijkt dat u geen recht had op een

Verklaring geen privégebruik auto

U hebt van 1 januari tot en met 31 december een auto van uw werk­ gever. U vraagt een Verklaring geen privégebruik auto aan omdat u een eigen auto hebt voor privéritten.

 

Van januari tot en met september rijdt u in totaal 25 privékilometers met de auto van uw werkgever. Maar eind september verkoopt u uw eigen auto en gaat u de auto van uw werkgever privé gebruiken. U meldt dit aan uw werkgever en aan de Belastingdienst. Uw werk­ gever telt vanaf oktober elke maand 1/12 van de bijtelling bij uw loon. U krijgt van ons een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/ premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet over de bijtelling van januari tot en met september.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.