Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeel aanvraag bijzonder verlof document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

                                Aanvraagformulier bijzonder verlof

 

 

Naam      : ___________________________________________

 

 

doet hierbij het verzoek tot toekenning van bijzonder verlof

 

 

wegens           :_____________________________________________________________

 

 

op navolgende dag(en) :__________________________________________________

 

 

Bijgevoegde bewijsstukken: _____________________________________________

 

 

datum indiening: _________________________________________________________

 

 

handtekening aanvrager: ________________________________________________

 

 

 

 

In te vullen door Werkgever

 

Akkoord / niet akkoord, omdat __________________________________________

 

Aanwijzingen voor administratie: _______________________________________

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.