Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld ouderschapsverlof brief document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Naam afzender Adres afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam werkgever

T.a.v. afdeling personeelszaken (of de naam van uw leidinggevende) Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

 

Plaats, datum

Betreft: Aanvraag ouderschapsverlof Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Zoals u weet verwachten wij eind van deze maand een kind ter wereld te brengen en om de zorg beter uit te kunnen voeren wil ik onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste levensjaren.

 

Na overleg hebben we besloten om beiden het ouderschapsverlof uit te smeren over een langere periode, waardoor we een papa dag en een mama dag kunnen inlassen. We willen het verlof uitsmeren over een periode van 4,5 jaar.

 

Zoals u weet heb ik momenteel een werkweek van 36 uur, waarbij ik elke week op dinsdagmiddag vrij ben. Nu wil ik elke week 4 uur ouderschapsverlof opnemen voor een periode van 4,5 jaar. Met mijn werkweek heb ik recht op 26×36 = 936 uur ouderschapsverlof. Aangezien ik 4 uur per week wens op te nemen kom ik op de volgende periode uit: 936/4/52= 4,5 jaar.

 

Graag hoor ik van u of de bovenstaande aanvraag akkoord is zodat wij verder kunnen gaan met plannen en mijn man ook zijn verlofaanvraag in kan dienen. In het geval dat het voor het bedrijf beter uitkomt dat we de dag verplaatsen naar een andere vaste dag in de week, kunnen we nu nog aanpassingen maken en dat op elkaar afstemmen.

Met vriendelijke groet, Handtekening

Uw naam

 

Bijlage: schema op te nemen dagen ouderschapsverlof

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.