Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld opzegbrief werk document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Uw eigen naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats

 

Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats

 

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Beëindigen arbeidsovereenkomst

 

 

Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

 

Middels deze brief wil ik u  mededelen dat ik mijn arbeidsovereenkomst met __(naam van uw werkgever), te (plaats van uw werkgever) per direct wil beëindigen.

 

Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier mijn werkzaamheden als __(naam van uw functie) bij __(naam van uw werkgever) uitgevoerd. De reden dat ik de arbeidsovereenkomst wil beëindigen is dat ik baan aangeboden heb gekregen die beter past bij mijn kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast kan ik mij op een diverse punten aanzienlijk verbeteren ten opzichte mijn huidige functie bij __(naam van uw werkgever).

 

In artikel __(naam van het artikel) staat dat er een opzegtermijn geldt van __(termijn van de opzegtermijn). Toch wil ik u verzoeken om mij enige coulance te geven door de arbeidsovereenkomst per __(datum verzoek beëindiging) te beëindigen. Daarmee  kan ik per de eerste van de maand __(maand) starten bij mijn nieuwe werkgever. Uiteraard zal ik zorgdragen voor een goede afhandeling en overdracht van mijn lopende werkzaamheden.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening

 

Uw voornaam en achternaam

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.