Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld opzegbrief document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld Opzegbrief

Uw naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats

 

Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Opzeggen abonnement __(nummer van het abonnement)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

 

 

Middels dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik per __(datum van de opzegging) mijn abonnement wil opzeggen. Het kenmerk van mijn abonnement is __ (nummer/ kenmerk van uw abonnement). Ik heb 3 jaar lang met plezier gebruik gemaakt van jullie diensten. De reden van mijn opzegging is ___(omschrijving van de reden van uw opzegging). Ik zal uw diensten zeker aanbevelen aan mijn omgeving.

 

Op uw website heb ik gelezen dat er bij opzegging een opzegtermijn geldt van __ (opzegtermijn). Daarom ga ik ervan uit dat mijn abonnement zal zijn beëindigd per __(datum van de beëindiging van uw abonnement).

 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Deze brief kunt u sturen naar bovenstaand adres.

 

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

(Uw handtekening)

 

(Uw naam)

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.