Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld ondernemingsplan swot document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld-ondernemingsplan-SWOT

 

In dit onderdeel Voorbeeld Ondernemingsplan-SWOT, maakt u een analyse van:

  • Sterke punten (Strengths)
  • Zwakke punten (Weaknesses)
  • Kansen (Oppertunities)
  • Bedreigingen (Threats)

De SWOT is een onderzoek naar de haalbaarheid van u plannen. U maakt een analyse, naar aanleiding waarvan u de strategie bepaald door verbanden te leggen. De SWOT is een belangrijk onderdeel van uw plan, omdat u met behulp van de uitkomst van de analyse uw bedrijfsstrategie bepaald.

 

Sterke punten (Strengths)

De sterke en punten zijn de positieve eigenschappen van het bedrijf. Hier geeft u de onderdelen aan die uw bedrijf succesvol kunnen maken. Waarom uw product of dienst goed is, wat de sterkte kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Zwakke punten (Weaknesses)

De zwakke en punten zijn de negatieve eigenschappen van het bedrijf. Hier geeft u de onderdelen aan die uw bedrijf minder succesvol kunnen maken. Wat er niet goed is aan uw product of dienst, wat de zwakke kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Kansen (Oppertunities)

De kansen zijn de positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op uw bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die positief kunnen bijdragen aan uw bedrijf.

 

Bedreigingen (Threats)

De bedreigingen zijn de negatieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op uw bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die negatief kunnen bijdragen aan uw bedrijf.

 

Anayse

Nadat u de bovenstaande sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart hebt gebracht gaat u de belangrijkste onderdelen bekijken. Uw concurrentiepositie is hierbij van belang. De kansen en bedreigingen worden buiten uw invloed om bepaald. Deze zullen dus ook gelden voor uw concurrentie. Betere kennis, prijs, ondernemingscapaciteit enzovoorts ten opzichte van uw concurrenten zorgt ervoor dat u een stapje voor heeft.

U legt verbanden tussen de interne punten (sterkte en zwakke punten) en de externe punten (kansen en bedreigingen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.