Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld ondernemingsplan inhoudsopgave document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting (deze samenvatting stelt u na het schrijven van het ondernemingsplan op)
 2. Over de ondernemer(s): Een persoonlijk onderdeel waarin u uw (en eventueel van uw partners) persoonlijke gegevens vermeldt. U geeft hier aan wat uw vaardigheden zijn en wat uw doelen zijn;
 3. Een algemeen onderdeel met de volgende subonderdelen:
  1. Omschrijving product en/ of dienst
  2. Prijs
  3. De rechtsvorm
  4. Vergunningen
  5. Algemene organisatie (zoals vestigingsplaats, taakverdeling)
 4. Concurrentieanalyse
 5. Marketingondernemingsplan
 6. SWOT analyse (Strengst, Weaknesses, Opertunities, Threats)
 7. Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.
 8. Promotieondernemingsplan (reclame zoals folders en Internet reclame)
 9. Financieel ondernemingsplan
  1. Omzetprognose
  2. Exploitatiebegroting
  3. Investeringsbegroting
  4. Financieringsbegroting
  5. Break even berekening
  6. Solvabiliteitsberekening

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.