Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld machtiging document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Partijen:

 

Volmachtgever: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Volmachtgever,

 

Gemachtigde: Volledige achternaam en voorletters, sofinummer, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Gemachtigde,

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1, Inhoud

Volmachtgever geeft Gemachtigde een volmacht om namens Volmachtgever te handelen betreffende de volgende zaken:

Omschrijving van de zaken waarvoor de volmacht wordt gegeven. Geef een duidelijke omschrijving, zodat duidelijk is in welke zaken er door de gemachtigde mag worden gehandeld.

 

Artikel 2, Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de volgende zaken:

Geef hier de uitzonderingen aan, bijvoorbeeld het tekenen van bepaalde zaken, of het handelen waarbij geldbedragen van groter dan een bepaald bedrag gemoeid gaan. U kunt zelf bepalen wat de eventuele uitzonderingen zijn.

 

Artikel 3, Periode

De volmacht geldt voor de periode van __ dagen/ weken/ maanden/ jaren/ onbepaalde tijd. Zondoende gaat de volmacht in op ___ datum en eindigt hij van rechtswege op ___.

 

Artikel 4, Voortijdige beëindiging

Deze volmacht kan op ieder moment door beide partijen schriftelijk worden opgezegd. De periode, zoals omschreven in Artikel 3 zal dan niet meer gelden. Gemachtigde zal in dat geval per direct al het handelen namens Volmachtgever stopzetten.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te ____(plaats) op ___(datum).

 

 

 

Handtekening Volmachtgever

 

 

­­­achtiginggeverlmacht gever te ( direct al het handelen namens machtiginggever stopzetten. en waarbij geldbedragen van groter da________

 

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.