Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld inlenersbeloning document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Gegevens kandidaat

Naam

 

Gegevens Inlener

Bedrijfsnaam KVK nummer Branche

 

CAO gegevens

Valt uw onderneming onder een cao?                                  □ Ja     □ Nee

Zo ja, welke?

 

Arbeidsvoorwaardenregeling

Is er een indelingsmethodiek, functie en/of beloningsgebouw van toepassing? □ Ja* □ Nee

* Indien ja, kopie bijvoegen

 

Functie

Functienaam werknemer

Hoeveel uur bedraagt een volledige werkweek?             □ 36     □ 38     □ 39     □ 40     □ anders    

 

Loon

Functie/salarisgroep waarin functie is ingedeeld                                                                                                                                    Geldend periodeloon in bijbehorende schaal                                                                                  Wijze/methodiek waarop uurloon wordt berekend                                                                                                 Uurloon (bruto)

 

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Is er sprake van arbeidsduurverkorting?                              □ Ja     □ Nee

Zo ja, hoe luidt deze regeling?

 

Toeslagen

Zo ja, hoe luidt deze regeling?
Wanneer is er sprake van overwerk?
Hoeveel bedraagt de toeslag?
Wanneer is er sprake van onregelmatige werktijden?                                                              
Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                              
Wanneer sprake van verschoven uren?                                                              
Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                              
Is er een ploegentoeslag van toepassing? □ Ja     □ Nee
Zo ja, hoeveel bedraagt de toeslag?                                                              
Loonsverhoging
Datum initiële loonsverhoging conform cao                                                              
Hoogte initiële loonsverhoging conform cao                                                              
Datum periodieken
Hoogte periodieken

 

 

Onkostenvergoeding

Welke kostenvergoedingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten) worden vrij van loonheffing verstrekt?

 

Onkostenvergoeding Hoogte

 

 

Ondertekening

Plaats Datum

 

 

 

 

 

Handtekening Naam

Functie

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.