Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld functieomschrijving administratief medewerker document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Functieomschrijving administratief medewerker

 

De administratief medewerker resulteert onder de directeur. Dagelijks vindt er overleg plaats op kantoor of telefonisch om de lopende zaken te bespreken. Rapportages worden wekelijks per mail verzonden aan de directie.

 

 

 1. Administratie van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. controle crediteuren
 3. voorbewerken salarisadministratie
 4. controleren administratieve werkzaamheden Samantha
 5. totaal uitgaven en ontvangsten bank overzicht up to date houden
 6. belastingdienstaanslagen en betalingen bijhouden

 

 1. Boekhouding van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. boeken debiteuren, crediteuren, bank, kas
 3. kwartaal winst en verliesrekening
 4. voorbewerken jaarcijfers (vraagposten, vooruitbetaalde en achteraf betaalde kosten, nog te factureren en vooruitgefactureerde, omzet enz)
 5. communicatie directie mbt de cijfers

 

 1. Facturatie van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. projectdossier nakijken en verwerken in een meer/ minderwerk overzicht
 3. communicatie meer minderwerk commercieel buitendienst indien nodig
 4. factuur maken en verzenden
 5. communicatie commercieel buitendienst bij uitblijven betaling en herinneringen sturen
 6. intern te factureren overzicht up to date houden

 

 1. Managementrapportages van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. liquiditeitsbegroting up to date houden
 3. project en inkoopoverzichten controleren
 4. winstberekeningen op projectniveau maken

 

 1. Algemeen van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. betalingen bank
 3. controle en uitbetaling declaraties
 4. verwerking master card
 5. contactpersoon arbodienst en verzekeringen
 6. kwartaal schadeclaims

 

 1. Voorraadadministratie en ondersteuning magazijn van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. controle en begeleiding kwartaaltelling
 3. controle en begeleiding magazijn
 4. voorraadadministratie in samenwerking met magazijn
 5. pakbonnencontrole in samenwerking met magazijn

 

 1. Urenregistraties controleren en verwerken van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)
 2. uren van de monteurs bijhouden in de planning
 3. controle van de uren a.d.h.v. werkbriefjes, de planning en collega’s
 4. communicatie met de monteurs over ingediende en in te dienen uren
 5. verwerken van de uren in het interne urenoverzicht
 6. communicatie met financiën m.b.t. maandelijkse verzuim, verlof en overuren

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.