Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld formulier nieuwe medewerker document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Formulier nieuwe medewerker

 

 

Gegevens medewerker

Achternaam (voluit) :

Voorletters                :

Roepnaam                  :

Adres                          :

Postcode                    :

Woonplaats               :

Geboortedatum         :

Geboorteplaats          :

Nationaliteit               :

Mobiel nummer         :

Emailadres                 :

Burgerlijke staat        :

Sofinummer               :

ID Nummer                :

IBAN   nummer         :

Uitkering                    :

Soort Contract           :

Startdatum                 :

Einddatum                 :

Functie                       :

Omschrijving functie:

Uren per week          :

Dagen per week        :

Indeling werkdagen  :

Bruto salaris              :

Indeling werkdagen  :

Km vergoeding w-w  :

Km verg. zakelijk       :

Reiskosten OV           :

Auto vd Zaak             :

Kenteken                    :

Fiscale Cat waarde    :

% Bijtelling                 :

Privé rijden                :

Eigen bijdrage           :

Bijzonderheden         :

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.